Strona główna Dyżurny Operacyjny uratował mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Screenshot-2017-12-31 Powiat myślenicki, mężczyzna chciał targnąć się na swoje życie – uratował go dyżurny Komenda Wojewódz[...]

Screenshot-2017-12-31 Powiat myślenicki, mężczyzna chciał targnąć się na swoje życie – uratował go dyżurny Komenda Wojewódz[…]