112Małopolska – Portal Ratowniczy

32-626 Jawiszowice ul.Mickiewicza 36
Email: alarm@112malopolska.pl

Łukasz Patrzyk
Redaktor Naczelny
tel. 666 112 616, 508 751 324, naczelny@112malopolska.pl
Krzysztof Lączak
Zastępca Redaktora Naczelnego
tel. 506 075 672, krzysztof@112malopolska.pl
Adrian Filipowicz
Zastępca Redaktora Naczelnego
tel. 518 855 306, adrian@112malopolska.pl

Ostrzeżenia meteo

Pogoda