100 000 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce

0

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców Małopolski. W prosty i przede wszystkim anonimowy sposób pozwala przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wyszczególnionych kategoriach, które w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Przez półtora roku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), małopolscy policjanci otrzymali ponad 100 000 zgłoszeń, z których blisko 57% zostało potwierdzonych. Dotyczyły one głównie niewłaściwego parkowania (52584 przypadków tj. ok 53% wszystkich zgłoszeń), przekraczania dozwolonej prędkości (18047 przypadków czyli nieco ponad 18% wszystkich zgłoszeń) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (9916 zgłoszeń tj. ok 10%). Najwyższą liczbę potwierdzonych zgłoszeń (ok 75% ) zaliczyła kategoria dotycząca nieprawidłowego parkowania.

Wszystkie działania służb w związku ze spływającymi sukcesywnie zgłoszeniami do KMZB, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współdziałanie społeczeństwa i Policji poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przynosi korzyści dla obu stron. Funkcjonariusze eliminują zagrożenia, a mieszkańcy czują się bezpiecznie.

Nie zapominajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy potrzebie zgłaszania pilnej interwencji Policji.

W tych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.