14-latek z powiatu chrzanowskiego został ranny podczas czyszczenia niewybuchu, znalezionego w lesie

0

W poniedziałek (28 grudnia), nastoletni mieszkaniec Libiąża znalazł w masywie leśnym w Chrzanowie 3 granaty karabinowe odłamkowe FLAC 38 produkcji niemieckiej. Jako pasjonat rzeczy pochodzących z II wojny światowej postanowił je wyczyścić. Podczas wykonywania tych prac w garażu, jeden z granatów wybuchł powodując obrażenia ciała chłopaka, który został zabrany do szpitala.

O bardzo dużym szczęściu może mówić 14- letni mieszkaniec Libiąża, który wczoraj wykonując czynności mające na celu wyczyszczenie z korozji znalezionych w lesie granatów karabinowych spowodował wybuch jednego z nich. Eksplozja była na tyle duża, że skorodowane odłamki granatu okaleczyły ciało chłopca i powbijały się w ściany.
Wczoraj od rana, na miejscu zdarzenia działali policjanci wspólnie z 16 Batalionem Powietrzno – Desantowym z Krakowa, których zadaniem było sprawdzenie terenu pod kątem ujawnienia ewentualnych kolejnych niewybuchów.

Chociaż od zakończenia działań wojennych II wojny światowej minęło 75 lat , to nadal możemy spotkać się z jej pozostałościami. Należy pamiętać, że niewypały i niewybuchy posiadają różnoraką formę i kształt, stąd też w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że odnaleziony przedmiot może być niewypałem lub niewybuchem należy powiadomić Policję, a nie samemu podejmować próbę weryfikacji swego podejrzenia, gdyż z reguły w takim przypadku finał może być tragiczny. Poniżej przedstawiamy harmonogram prawidłowego zachowania się w przypadku odnalezienia niewybuchu:

– po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać lub przenosić w inne miejsce tego przedmiotu,

– znaleziony przedmiot przy wykorzystaniu podręcznych środków ogrodzić i oznaczyć w taki sposób aby zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób nieuprawnionych,

– w przypadku odnalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą,

– po zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca znalezienia przedmiotu w miarę możliwości należy dobrać sobie do pomocy osobę lub osoby dorosłe, które będą ochraniać miejsce niebezpieczne przed dostępem osób nieuprawnionych,

– o znalezieniu przedmiotu należy natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę Policji , podając lokalizację, w miarę możliwości rodzaj i ilość tych przedmiotów, sposób zabezpieczenia i oznakowania oraz swoje dane personalne, a po przybyciu na miejsce Policji należy wskazać miejsce lokalizacji niebezpiecznych przedmiotów.