Co z programem „Małopolskie Remizy” w dobie COVID-19 ? Jest rozwiązanie!

0

W dniu 27 marca br. na prośbę Wicemarszałka woj. małopolskiego Łukasza Smółki, za pośrednictwem systemu wideokonferencji funkcjonującego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego przeprowadzone zostało spotkanie, tym razem z udziałem druhów Prezesów Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP woj. małopolskiego.

W spotkaniu wzięli udział również: st. bryg. Marek Bębenek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wraz ze swoim Zastępcą st. bryg. Piotrem Filipkiem oraz komendanci powiatowi/miejscy PSP woj. małopolskiego.

Głównym tematem spotkania była poddana pod dyskusję przez Wicemarszałka Łukasza Smółkę kwestia dotycząca propozycji zatrzymania środków przeznaczonych w ramach programu „Małopolskie Remizy” i przeznaczenie ich na zakup dla małopolskich strażaków (PSP i OSP) 50 kompletnych namiotów na przyczepkach (namiot, nagrzewnica, agregat prądotwórczy, łóżka) oraz 600 mechanicznych opryskiwaczy do walki z epidemią koronawirusa. Przedstawiona propozycja przyjęta została pozytywnie, z dużym zrozumieniem ze strony druhów Prezesów.

Jednocześnie w trakcie trwającej dyskusji, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP omówił aktualną sytuację dotyczącą działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego oraz odniósł się do kwestii przedstawianych przez druhów Prezesów.

Źródło: http://www.straz.krakow.pl