Małopolska Policja skutecznie eliminuje przestępczość pseudokibiców

0

Zwalczanie przestępczości pseudokibiców to jeden z priorytetów Policji w Małopolsce. Działania w tym obszarze cały czas prowadzone są wielopłaszczyznowo i jak pokazują wyniki – bardzo efektywnie. To m.in. rozpracowywanie i likwidowanie zorganizowanych grup przestępczych trudniących się m.in. handlem narkotykami, dopalaczami czy destabilizujących legalny rynek poprzez obrót towarami bez akcyzy. To również zwalczanie przestępczości przeciwko zdrowiu i życiu oraz mieniu, która może być odbierana jako szczególnie uciążliwa przede wszystkim przez mieszkańców naszego województwa, wpływając tym samym na ich poczucie bezpieczeństwa .

W celu kompleksowego i definitywnego wyeliminowania tego typu bezprawnych działań w połowie 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie powstał specjalny wydział do zwalczania przestępczości pseudokibiców. Policjanci wchodzący w jego skład bardzo ściśle w tym zakresie współpracują z Centralnym Biurem Śledczym Policji jak również z jednostkami szczebla miejskiego i powiatowego Policji naszego województwa. Efektem tych działań są kolejne realizacje i zarzuty dla sprawców. Od początku 2018 r. w wyniku pracy funkcjonariuszy w/w wydziału, 45 pseudokibicom zostały przedstawione zarzuty m.in. handlu narkotykami, uszkodzenia mienia, kradzieży czy rozboju.

Zorganizowana przestępczość małopolskich pseudokibiców jest także w ścisłym zainteresowaniu Centralnego Biura Śledczego Policji. Tylko od początku 2018 r. w wyniku realizacji krakowskiego zarządu CBŚP 36 osobom przedstawiono zarzuty. ( m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz m.in. przemytu 15 ton narkotyków). Z tego 24 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Należy pamiętać że specyfiką tych grup przestępczych jest hermetyczność i brak chęci współpracy z organami ścigani, również ze strony pseudokibiców pokrzywdzonych w wyniku kibolskich porachunków. Jedynie bardzo dobre rozpoznanie tych środowisk pozwala na zebranie w większości prowadzonych spraw mocnych materiałów dowodowych, przekładajacych się później na zarzuty dla sprawców czynów karalnych, którymi są w wielu przypadkach bardzo młode osoby.

Niepokój budzi fakt, że młodzi ludzie wiążą się z grupami, które nie ukrywają, że działają niezgodnie z prawem. Przystępowanie nastolatków do kibolskich grup przestępczych jest niebezpiecznym zjawiskiem społecznym.

Dlatego też apelujemy do rodziców, aby zwracali baczną uwagę w jaką stronę kierują się zainteresowania ich nastoletniego dziecka, aby zdążyć zareagować zanim będzie za późno i młody człowiek wybierajac drogę przestępstwa zniszczy sobie lub innej osobie życie.