Małopolskie obchody Święta Policji na Wawelu. ZDJĘCIA

0

28 lipca br. odbyły się małopolskie obchody Święta Policji połączone z 100. rocznicą powołania Policji Państwowej. Wydarzenie to honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek. W tym roku małopolskie uroczystości odbywały się na Wzgórzu Wawelskim.

Na uroczystą galę przybyło wielu znamienitych gości m.in. Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Sportu Jacek Osuch, Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Poseł na Sejm Małgorzata Wasserman, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Wśród zgromadzonych był także  Wojewoda Małopolski  pan Piotr Ćwik, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz przedstawiciele duchowieństwa. W obchodach wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz ze swoimi Zastępcami,  a także kierownictwo komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu małopolskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także wielu przedstawicieli władz samorządowych oraz  instytucji współpracujących na co dzień z małopolską Policją. Służby mundurowe były reprezentowane przez delegację zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w Bazylice archidiecezjalnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Nabożeństwu w  obecności pocztów sztandarowych przewodniczył  Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski przy współkoncelebracji z ks. prałatem Zdzisławem Sochackim proboszczem katedry Wawelskiej jak również z księdzem dr. Pawłem Mieleckim, kapelanem garnizonu małopolskiego Policji.

Po mszy przedstawiciele Policji, Rządu wraz z duchownymi  biorącymi udział w uroczystej Mszy Świętej udali się  do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów Katedry na Wawelu, gdzie na sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostały złożone wiązanki kwiatów.

Kolejna część uroczystości odbyła się  na dziedzińcu zewnętrznym Wawelu. Wszystkich przybyłych  gości i zgromadzonych powitał Gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Generał podkreślił, że losy polskiej Policji Państwowej zawsze wpisane były w dzieje narodu. Komendant pokrótce przedstawił historię Policji, która swój początek miała w przedwojennej Polsce. Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta powiedział, że „ostatnie lata to przede wszystkim zupełna zmiana naszego wizerunku. Policja ciągle się rozwija, powstają obiekty spełniającej wymogi XXI wieku”. Na zakończenie swojego przemówienia generał skierował do policjantów słowa: „kłaniam się Wam w pas za to, co codziennie robicie dla bezpieczeństwa Małopolan i miliona turystów, którzy odwiedzają nasze miasto. Jestem dumny, że mogę z Wami wspólnie pracować. Jesteście sercem małopolskiej Policji”.

Po przemówieniu odbyła się najważniejsza chwila uroczystości czyli wręczania policjantom medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie.

W tym roku w Małopolsce mianowano ogółem: w korpusie oficerów starszych policji – 38 policjantów, w korpusie oficerów młodszych Policji – 126 funkcjonariuszy,  w korpusie aspirantów Policji – 763 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 835 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 73 funkcjonariuszy. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono  3 osoby, medalem srebrnym uhonorowano 27 osób, a brązowym 12 osób. Kolejno w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Złotą Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono 10 policjantów, srebrną 28 funkcjonariuszy, a brązową odznaką zasłużonego policjanta 50 funkcjonariuszy. Odznaczone zostały również osoby cywilne za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Złoty Medal otrzymała 1 osoba, Srebrny Medal za Zasługi dla Policji uhonorowano 4 osoby,  natomiast brązowym medalem odznaczono 11 osób. W trakcie ceremonii na Wzgórzu Wawelskim wręczano medal, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe 50 policjantom – repezentującym jednostki z całego województwa.  Wręczano również odznaczenia za działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz NSZZ Pracowników Policji.

Podczas uroczystości decyzją Ministra Edukacji Narodowej sześcioro funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalem za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczyciela, które w asyście nadisnp. dr. Krzysztofa Pobuty wręczyła Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak.

Następnie Przewodniczący Zarządu krajowego i wojewódzkiego NZSZZP wręczyli Statuetki „Smoka” (przygotowane z okazji 100.rocznicy powstania Policji) i medale –  10 osobom za wybitne zasługi na rzecz Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Krakowie.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie policjantów, którzy zwyciężyli w plebiscycie „Policjant Roku Małopolski 2019”, organizowanym przez „Gazetę Krakowską” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Plebiscyt objął honorowym patronatem Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Laureatem tegorocznej edycji, który zdobył największą liczbę głosów, został  st. sierż. Jacek Łukasik – referent Ogniwa I Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.  Na pozostałych miejscach uplasowali się: sierż. szt. Malwina Olbrych  –  p.o. asystenta Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, podkom.  Beata Wcisło – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, st. sierż. Błażej Ornat – referent Ogniwa ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji IV Komisariatu Policji w Krakowie, mł.asp. Grzegorz Gwiżdż –  dzielnicowy w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej.  Nagrodzonym gratulacje złożyli m.in.: Dariusz Kołacz, wiceprezes Polska Press Oddział w Krakowie (wydawca „Gazety Krakowskiej”), Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy oraz listy gratulacyjne, a także nagrody rzeczowe.

Podczas  uroczystości pięciu wyjątkowych gości niezwykle mocno i skutecznie wspierających działania małopolskiej policji otrzymało pamiątkowe statuetki wykonane z najcenniejszego kruszcu  jaki przez wieki utrzymywał Małopolskę – z bryły soli,  z wtopionym medalem 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Są one symbolicznym podziękowaniem małopolskich policjantów w stulecie naszej formacji. Statuetki otrzymali: Wicepremier Jarosław Gowin, Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm RP Małgorzata Wasserman oraz ks. prof. Waldemar Cisło. W maju br. małopolscy policjanci podczas  audiencji u Papieża Franciszka przekazali taką statuetkę Ojcu Świętemu.

Po wyróżnieniach  przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Pierwszy głos zabrał Wicepremier Jarosław Gowin, który podkreślił, że bezpieczeństwo w Polsce jest zasługą policjantek i policjantów. W imieniu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, w imieniu Polaków i w imieniu własnym podziękował policjantom za  odpowiedzialną, trudną i niebezpieczną pracą. Wicepremier zapewnił, że „W takich sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo policjantów musicie czuć i wierzę, że czujecie pełne wsparcie ze strony społeczeństwa i ze strony rządu. Tak jest i tak będzie.” Złożył najserdeczniejsze podziękowania za pracę małopolskich policjantów życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Kończąc dodał: „chwała Polskiej Policji”.

Kolejno głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Komendant odczytał list okolicznościowy Pani Minister Elżbiety Witek. W swoim liście Pani Minister podziękowała za zaproszenie na obchody 100-lecia rocznicy utworzenia Policji Państwowej. „To wydarzenie jest okazją do dumy i radości. Być policjantem to znaczy służyć ludziom i czuwać nad ich bezpieczeństwem”. Pani Minister podkreśliła, że służba ojczyźnie wymaga odwagi i poświęcenia,  a jednocześnie wysokich kompetencji. Złożyła wyrazy szacunku i najlepsze życzenia dla policjantów i pracowników cywilnych życząc „by takich uroczystych chwil w Waszym życiu było jak najwięcej”.

Po odczytanym liście I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak również w swoim imieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za wierną służbę narodowi. Generał, podziękował za każdą interwencję, za każdą pomoc niesioną drugiemu człowiekowi życząc wszystkiego najlepszego w codziennej służbie. Na koniec przemówienie Komendant zacytował symboliczny meldunek, który złożył Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk na ręce Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Komendant Główny zameldował gotowość Polskiej Policji do wejścia w kolejne stulecie oraz wykonywanie obowiązków na bardzo wysokim poziomie.

Uroczystość zakończyło wystąpienie Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Marszałek przywitał gości, na ręce nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty złożył podziękowania za służbę małopolskich policjantów. „Służba społeczeństwu to satysfakcja płynąca z poczucia  dobrze spełnionego obowiązku”.  Dziękując za zaproszenie życzył dalszej pomyślności.

Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a o oprawę muzyczną zadbała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Żródło: www.malopolska.policja.gov.pl

Zdjęcia: Jacek Krawczyk, Krzysztof Lączak