„Marsz Żywych” w Oświęcimiu-podsumowanie zabezpieczenia uroczystości-ZDJĘCIA

0

2 maja 2019 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach dni pamięci o holokauście, odbył się  „Marsz Żywych”.  Jego uczestnicy  jak co roku przeszli Drogą Śmierci z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I do Auschwitz II – Birkenau, gdzie przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu, który znajduje się pomiędzy ruinami dwóch największych krematoriów odbyły się główne uroczystości.

W tegorocznym Marszu Żywych, wzięło udział około 8 tysięcy uczestników z całego świata, w tym byli więźniowie ocaleni z zagłady, młodzież żydowska, młodzież polska, a także Minister Rolnictwa polskiego rządu Jan Krzysztof Ardanowski, rabin Meir Lau, prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, premier Rumunii Viorica Dancila oraz ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Uczestnictwo w marszu jest hołdem w imię pamięci o milionach ludzi pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Zabezpieczenie prewencyjne uroczystości, w której bierze udział tak duża liczba osób z całego świata zawsze stawia przed organizatorami oraz służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie. Poprzedzone jest ono rzetelnym przygotowaniem planów i koordynacją działań wszystkich służb, w tym przede wszystkim Policji, Służby Ochrony Państwa oraz służbami ochrony organizatora uroczystości.

Dowódcą operacji policyjnej o nazwie „Marsz Żywych 2019” był mł. insp. Piotr Morajko Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Dowódcą podoperacji „Oświęcim”  był insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

W czwartkowych kilkunasto-godzinnych działaniach wzięło udział ponad 300 policjantów z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, limanowskiego, olkuskiego, suskiego, nowotarskiego oraz tatrzańskiego. O bezpieczeństwo uczestników marszu dbali również  policjanci z Oddziałów Prewencji KWP Kraków, pirotechnicy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Krakowie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z KWP w Krakowie oraz policjanci Wydziału  Kryminalnego KWP w Krakowie. Ponadto w zabezpieczeniu brali udział funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, a także  ratownicy medyczni SOR Oświęcim oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei.

Od wczesnych godzin rannych tuż po odprawie policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach na przejazdu ponad 180 autokarów z uczestnikami oraz trasie przemarszu, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Przed uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których miała odbyć się ceremonia.

Po zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali funkcjonariuszom oraz wszystkim służbom biorącym udział w akcji za wielogodzinną służbę i włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że podjęte przez nich działania były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu tak dużej uroczystości.

Info Małopolska Policja

Foto redakcja.