Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego – ZDJĘCIA!

0

28 lutego 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego podsumowująca rok 2018.

W naradzie wzięli udział m.in.: poseł na Sejm RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego – Edward Siarka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Iwona Gibas, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Szymon Strzelichowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Kazimierz Koprowski, nadbrygadier w st. sp. Stanisław Nowak, p. o. małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Marek Bębenk, p. o. komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – st. kpt. Marek Chwała, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, komendanci powiatowi (miejscy) PSP woj. małopolskiego oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych.

W czasie narady wręczono naczelnikowi wydziału operacyjnego KW PSP w Krakowie – st. bryg, Pawłowi Knapikowi, jego zastępcy – mł. bryg. Marcinowi Bigajowi oraz bryg. Mirosławowi Trojanowi nagrody ministra spraw wewnętrznych i administracji za zabezpieczenie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 14 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto „COP24”.

Ponadto małopolski kapelan strażaków – ks. bryg. Władysław Kulig wręczył Krzyż Zasługi Orderu Św. Floriana nadbrygadierowi w st. sp. Stanisławowi Nowakowi, st. bryg. Markowi Bębenkowi oraz st. bryg. w st. sp. Piotrowi Konarowi.

Miniony rok jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stał się dla strażaków województwa małopolskiego doskonałą okazją do przypomnienia chlubnych kart naszej historii, również tych związanych z polskim pożarnictwem. Jubileuszowy charakter miały także objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP obchody Dnia Strażaka połączone ze 145-leciem Krakowskiej Straży Pożarnej.

St. bryg. Marek Bębenek podsumowując zadania zrealizowane przez strażaków w woj. małopolskim w 2018 r. do sukcesów minionego roku zaliczył zakup samochodów i sprzętu dla jednostek PSP i OSP, jak również kompleksową termomodernizację budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz JRG Nr 3 KM PSP Kraków, która z pewnością wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania obu jednostek dzięki zamontowanym instalacjom fotowoltaicznym i solarnym. Ponadto st. bryg. Marek Bębenek przedstawił kierunki działań strażaków w roku 2019 wskazując jako priorytet z zakresu zadań inwestycyjnych będącą w trakcie realizacji inwestycje pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z magazynem przeciwpowodziowym wraz z instalacjami wewnętrznymi infrastrukturą techniczną i drogową”.

Podczas narady nadbrygadier w st. sp. Stanisław Nowak poinformował o swojej decyzji o przejściu na zaopatrzenie emerytalne. Następnie odczytany został list komendanta głównego PSP, w którym gen. brygadier Leszek Suski podziękował odchodzącemu za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W 2018 roku strażacy w małopolsce interweniowali 40 320 razy, co stanowi spadek liczby interwencji w stosunku do roku 2017 o  8,83 %. O tym jak wysoce wyspecjalizowaną formacją jest Państwowej Straży Pożarnej, może świadczyć to, że w ubiegłym roku zaledwie co czwarta interwencja związana była z gaszeniem pożaru.

Statystycznie strażacy w 2018 roku wyjeżdżali do zdarzenia co 13 minut i 18 sekund, do miejscowego zagrożenia co 19 minut i 44 sekundy, do pożaru co 54 minut i 49 sekund, a do alarmu fałszywego co 2 godziny i 8 minut.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Rospond – WOSz KW PSP Kraków, Biuro Prasowe UMWM.