Obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Prognozowane są kolejne opady śniegu w najbliższych dniach.

0

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał je w związku z dotychczasowymi intensywnymi opadami śniegu oraz prognozowanymi dalszymi, niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zapowiadanymi na terenie województwa małopolskiego.

Według tych informacji, które podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały dzisiaj przekazane, w najbliższym czasie nie będziemy mieli ataku „zimy stulecia”, ale jesteśmy przygotowani do tego, aby realizować zintensyfikowane zadania w obrębie poszczególnych służb i jednostek zgodnie z kompetencjami, jakie te służby posiadają, tak aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W gotowości

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Oddziału w Krakowie  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Polskich Kolei Państwowych PLK S.A. oraz Tauronu Dystrybucja S.A.

Przedstawiciele służb złożyli wojewodzie meldunki dotyczące dotychczas podejmowanych działań oraz obecnego zaangażowania na terenie Małopolski. Wszyscy potwierdzili swoją gotowość do podejmowania na bieżąco niezbędnych i zintensyfikowanych działań. Wskazano także na wystarczające zabezpieczenie sił i środków w przypadku wystąpienia ewentualnych ekstremalnych sytuacji związanych z zimą. Wskazano również na możliwość szybkiej dyslokacji sił i środków, dostosowanej do prognozowanych zagrożeń.

Odśnieżanie dachów

Ze względu na dotychczasowe opady śniegu – podniesiono kwestię obowiązku odśnieżania dachów oraz niedopuszczania do przeciążenia konstrukcji budynków, a także obowiązku usuwania lodowych sopli.

Zgodnie z literą prawa, obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Niedopełnienie go może skutkować nałożeniem mandatu. Może zostać także wydany natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu. Szczególną uwagę należy tu zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, takie jak hipermarkety, magazyny, hale sportowe i targowe.

Przypomnieć należy także, że usuwanie zalegającego na dachu śniegu i lodowych sopli musi odbywać się w sposób bezpieczny.

Rozwaga i ostrożność przede wszystkim

Obecnie spore pokłady śnieżne zalegają w obszarach górskich, gdzie m.in. ze względu na przewidywane pojawienie się wiatru o dużej prędkości – może wystąpić zagrożenie lawinowe, lokalnie mogą występować również utrudnienia na drogach, spowodowane zawiejami śnieżnymi.

W ostatnich dobach odnotowano także znaczące spadki temperatury.

Należy oczywiście pamiętać, że prognozy pogody zmieniają się w sposób dynamiczny, ale na ten moment nie przewiduje się opadów śniegu o nadzwyczajnie intensywnym natężeniu.

Apelujemy jednak o rozwagę towarzyszącą każdemu wyjściu w góry!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina o informacyjno-interwencyjnym numerze telefonicznym 987. Można tam zgłaszać wszelkie przypadki osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi. Zainteresowani otrzymają też informacje o miejscach noclegowych i jadłodajniach oraz punktach udzielania pomocy.  Niezależnie od tego w takich sytuacjach można oczywiście dzwonić na numer alarmowy 112.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie