Podsumowanie wspólnych działań policjantów i inspektorów MPK

0

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie z inspektorami ruchu MPK prowadzili kontrole autobusów pod kątem stosowania się przez pasażerów do obowiązku zasłaniania ust i nosa. W przeciągu pięciodniowej akcji skontrolowano 39 autobusów.

Sprawdzanie i kontrolowanie stosowania się przez mieszkańców do obowiązujących zasad, nakazów i zakazów ustanowionych w celu przeciwdziałania pandemii należy do codziennych obowiązków policjantów. Tym razem, w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji miejskiej, w okresie od 16 do 22 września br. (z wyłączeniem weekendu) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie z inspektorami ruchu MPK SA w Krakowie przeprowadzili kontrole w pojazdach komunikacji miejskiej, pod kątem stosowania się przez pasażerów do obowiązku zakrywania ust i nosa. Działania te są efektem porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA w Krakowie.

W skład takiego patrolu wchodziło dwóch nieumundurowanych policjantów i jeden inspektor ruchu MPK. Akcja ta głównie miała na celu edukowanie i informowanie podróżujących o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz pouczanie tych, którzy się do nakazu nie stosują. Jednak w przypadku rażącego naruszania tego obowiązku policjanci mogli też wyciągać konsekwencje prawne. Na szczęście takiej potrzeby nie było, wszystkie pouczone osoby stosowały się do poleceń funkcjonariuszy.

W przeciągu pięciodniowej akcji policjanci wspólnie z inspektorami MPK na terenie powiatu krakowskiego skontrolowali 39 autobusów, ujawniając 15 naruszeń dotyczących niestosowania się przez pasażerów do obowiązku zakrywania ust i nosa. Wszystkie te osoby zostały pouczone. Funkcjonariusze nie tylko pilnowali przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią, ale także w trakcie prowadzonych kontroli zwracali uwagę na popełniane wykroczenia i natychmiast reagowali na nie. Tym sposobem nałożyli dwa mandaty karne za spożywanie alkoholu na przystanku i w autobusie.

Przypominamy, że za niestosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa, grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych, a w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego Policja kieruje sprawę do sądu, który może orzec karę grzywny. Rażące naruszenie skutkuje również skierowaniem sprawy do sanepidu, który w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych osób! Zasłaniaj usta i nos podczas podróżowania komunikacją miejską, jak i w innych publicznych miejscach, w których ten nakaz obowiązuje!