Pożegnanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. ZDJĘCIA!

0

Z dniem 18 stycznia Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak odwołał ze stanowiska komendanta miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. Artura Noska. Decyzja ta była podyktowana raportem jaki Pan Komendant Nosek złożył do Komendanta Głównego PSP, a dot. chęci przejścia w stan spoczynku.


Pan Komendant Nosek przez cały okres swojej służby był związany z Krakowską Strażą Pożarną pełniąc służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1, a następnie będąc zastępcą dowódcy i dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 6. Od grudnia 2016 r. stał na czele KM PSP w Krakowie czynnie angażując się w realizację nie tylko ustawowych zadań, ale także rozwój i poprawę warunków bytowych krakowskich strażaków.
Jednocześnie Małopolski Komendanta Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków komendanta miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzejowi Nowakowi, pełniącemu dotychczas funkcję za-cy komendanta.

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. Komendy dziękują za współpracę Panu Komendantowi mł. bryg. Arturowi Noskowi, a p.o. komendanta miejskiego bryg. Andrzejowi Nowakowi życzą wytrwałości i powodzenia w kierowaniu tut. Komendą.

Fot./Materiał – KM PSP Kraków.