Prawie 90 interwencji strażaków po nawałnicach. ZDJĘCIA

0

Od godziny 12 w dn 7.08 do godziny 6 następnego dnia straż pożarna na terenie województwa  interweniowała w sumie 87 razy w związku z silnymi wiatrami i  opadami deszczu.

Jak przekazał nam kpt. Bogusław Szydło z KW PSP w Krakowie najtrudniejsza sytuacja panowała w powiecie tarnowskim gdzie uszkodzonych zostało lub zerwanych  w sumie  15 poszyć dachowych:

-7 uszkodzonych na budynkach mieszkalnych

– 2 zerwane całkowicie

– 4 uszkodzone na budynkach użyteczności publicznej

– 2 uszkodzone na budynkach gospodarczych

W powiecie dąbrowskim uszkodzonych zostało w sumie 5 dachów. 3 na budynkach mieszkalnych, 2 na gospodarczych.

 

Ponadto na terenach objętych silnym wiatrem strażacy usuwali połamane konary drzew, gałęzie, wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, a także pomagali zabezpieczać uszkodzone dachy oraz usuwali z dróg błoto.

Na szczęście nikt w wyniku działania natury nie został poszkodowany. Poszkodowany został tyko jeden ze strażaków OSP który z urazem ręki trafił na badania.

 

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Dziś rano wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec skontaktował się telefonicznie z włodarzami gmin, które najbardziej ucierpiały, przekazując informację o pełnej gotowości Małopolskiego Urzędu w Wojewódzkiego w Krakowie do procedowania dostępnych form pomocy dla poszkodowanych.

W poszkodowanych gminach trwa usuwanie zniszczeń. Samorządy rozpoczęły wstępne szacowanie szkód powstałych w infrastrukturze, budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gminie. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie są z nimi w roboczym kontakcie, przypominając o zasadach poprawnego wypełniania wniosków o pomoc.

Przypomnijmy, że osoby/rodziny, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Odrębną kwestią są straty w uprawach rolnych czy szkody w infrastrukturze komunalnej samorządów, które stopniowo (tj. po otrzymaniu protokołów z jednostek samorządu terytorialnego), zgodnie z obowiązującymi procedurami, będą weryfikowane przez komisje wojewódzkie.

 

Zdjęcia

OSP KSRG Zgłobice

OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski

KP PSP Dąbrowa Tarnowska