Protest służb mundurowych. Policjanci i Strażacy na zwolnieniach lekarskich.

0

Na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Ratują nasze życie, kiedy potrzebujemy ich pomocy. Bardzo często są niedoceniani przez społeczeństwo.

O co walczą funkcjonariusze służb mundurowych ? 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Z informacji przekazanych portalowi 112malopolska przez Józefa Ratchan z Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Florian dowiadujemy się że w dniu dzisiejszym wielu strażaków przebywa od dziś na zwolnieniu lekarskim.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia między strażakami a MSWiA sytuacja z dnia na dzień może być coraz gorsza. Strażak PSP w każdej chwili może opuścić dyżur ze względu na problemy zdrowotne – dodaje Józef Ratchan

Z naszych informacji wynika że najgorsza sytuacja jest w Jednostkach Miejskich w Krakowie. Najwięcej zwolnień lekarskich dostarczyli dziś funkcjonariusze z JRG 3, JRG4, JRG 6 Kraków oraz JRG Skawina.

Jak poinformował nas rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st.kpt. Sebastian Woźniak – sytuacja jest pod kontrolą. Wszystkie obsady w JRG są zachowane, na takim poziomie aby mogły sprawnie udzielić pomocy potrzebującym. Możemy w dalszym ciągu czuć się bezpiecznie.

Poniżej publikujemy pismo, które otrzymali Przewodniczący Strażackich Związków Zawodowych z Departamentu Budżetu MSWiA z analizą porównawczą uposażeń funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi SWiA do MON.

POLICJA

Dodatkowe podwyżki, płatne nadgodziny, rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę oraz 30 dni pełnopłatnego L4 dla funkcjonariuszy z pierwszej linii to propozycje, które zawiera projekt porozumienia przekazany stronie społecznej. Przedstawiamy pełną treść projektu tego porozumienia.

Zarówno minister Joachim Brudziński jak i wiceminister Jarosław Zieliński podkreślają, że Ministerstwo w każdej chwili jest gotowe podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi. MSWiA podtrzymuje wszystkie wcześniejsze propozycje. Wśród nich są m.in. dodatkowe podwyżki i płatne w 100 proc. nadgodziny.

Od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł podwyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł. MSWiA proponuje kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. – przeciętnie o 253 zł na etat. W ramach wcześniej podpisanych porozumień, pracownicy cywilni również otrzymają dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł od 1 lipca 2019 r.

Kolejną propozycją MSWiA jest rezygnacja z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby.

MSWiA proponuje także zmiany w rozliczaniu tzw. nadgodzin. Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona byłaby odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby tzw. nadgodziny wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Od 1 czerwca 2014 r. wynagrodzenie za czas choroby zostało ujednolicone i funkcjonariusze na L4 otrzymują 80 proc. uposażenia, tak jak wszyscy inni pracownicy. Związkowcy postulowali, aby w ciągu roku w 100 proc. było płatne do 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Natomiast za czas choroby powyżej 30 dni funkcjonariusz otrzymywałby 80 proc. uposażenia. MSWiA proponuje, aby 100 proc. uposażenie za czas choroby otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem.

Przypominamy, że wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni tych służb otrzymali podwyżki od 1 stycznia 2016 r. Wtedy uposażenia funkcjonariuszy wzrosły o 202 zł, a wynagrodzenia pracowników cywilnych o 154 zł. Także od 1 stycznia 2017 r. uposażenie funkcjonariuszy wzrosło średnio o 253 zł, a pensje pracowników cywilnych przeciętnie o 250 zł.

Warto zaznaczyć, że od 1 maja tego roku kolejne podwyżki otrzymało dodatkowo ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Wzrost uposażenia obejmował najmniej zarabiających funkcjonariuszy. Na ten cel przeznaczono 150 mln zł.