Przekazanie sztandaru Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie – ZDJĘCIA!

18 października 2021, 21:30

15 października 2021 r. na placu Zamku Królewskiego na Wawelu prezydent Andrzej Duda wręczył sztandar wojskowy Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Matką chrzestną sztandaru została pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, a ojcem chrzestnym – gen. bryg. Robert Jędrychowski, zastępca komendanta głównego ŻW. W uroczystości uczestniczył nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Sztandar jest ważny nie tylko dlatego, że jest symbolem honoru i żołnierskiego męstwa, ale też historycznie – sztandar wskazywał żołnierzom, gdzie są ich towarzysze broni, gromadził wokół siebie rycerzy – mówił prezydent RP podczas uroczystości.
Andrzej Duda życzył krakowskim żandarmom, by sztandar zawsze ich gromadził i dodawał otuchy.

Wręczenie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki. Stanowi dowód pokładanego w niej zaufania i wyraz uznania za jej gotowość do realizacji powierzonych zadań – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.
Pierwsza dama dziękowała przy tym za zaangażowanie żandarmów w walkę z pandemią koronawirusa.

Ten sztandar to także wyraz uznania Państwa poświęcenia na rzecz lokalnych społeczności – dodała.
Prezydent RP nadaje sztandary wojskowe jednostkom na wniosek Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 10 ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.