Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia. Został aresztowany

0

Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował 2 miesiące aresztu wobec 32-letniego kierowcy audi, który podejrzany jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Kierowca, potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając rannemu pomocy.

5 września br. w Jangrocie – w terenie zabudowanym – około godziny 22.30 samochód osobowy potrącił pieszego. Kierowca nie zatrzymał się, by udzielić pomocy mężczyźnie i odjechał z miejsca wypadku. W wyniku tego zdarzenia 57-letni pieszy zmarł. Policjanci ustalili, że pozostawione na miejscu wypadku części elementów wyposażenia samochodu, należą do audi. Mieli również pewne podejrzenia co do tożsamości kierującego i miejsca pozostawienia pojazdu.

Jednak 7 września br. 32-letni mężczyzna, kierujący dwa dni wcześniej audi, zgłosił się do komendy. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca wypadku i nieudzielenia pomocy. 8 września Sąd Rejonowy w Olkuszu wobec podejrzanego mężczyzny zastosował 2 miesiące tymczasowego aresztu.

Niestety, zdarza się, że niektórzy kierowcy po zdarzeniu drogowym decydują się na ucieczkę. Przypominamy, że kierujący, który odjechał z miejsca zdarzenia podlega surowszej odpowiedzialności. Jest traktowany tak samo jak kierowca, który jechał w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia ciała grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć wówczas takiej osobie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Gdy kierowca oddali się z miejsca zdarzenia sąd może orzec karę do 12 lat pozbawienia wolności.

Na uczestnikach wypadków drogowych ciążą obowiązki, które wynikają z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym o czym stanowi artykuł 44 w/w ustawy.

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
    3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
    4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

– udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję
– nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
– pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się -niezwłocznie powrócić na to miejsce.