st. bryg. dr inż. Arkadiusz Kielin został powołany na stanowisko Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

0

St. bryg. dr inż. Arkadiusz Kielin w 2003 roku ukończył studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w 2005 roku ukończył studia II stopnia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie a w 2008 roku studia podyplomowe w zakresie Zarządzania ryzykiem w Akademii Finansów w Warszawie. W marcu 2021 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Organizacja działań ratowniczych prowadzonych przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego podczas awaryjnego rozładunku cystern przewożących substancje niebezpieczne” i uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nadany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

W 2003 roku podjął służbę w JRG 2 KM PSP w Krakowie na stanowisku młodszego specjalisty a następnie 2006 r. dowódcy zmiany. W 2009 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy JRG 6 KM PSP w Krakowie, a w 2014 roku naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. Z dniem 01.07.2019 roku powołany został na stanowisko p.o. zastępcy komendanta miejskiego PSP w Krakowie, a następnie 01.08.2019 roku zastępcy komendanta miejskiego PSP w Krakowie.

Odznaczony m.in.:

  1. Brązowym Krzyżem Zasługi,
  2. Brązowym Medalem za długoletnią służbę,
  3. Złotą Odznakę za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej,
  4. Złotym znakiem związku OSP RP,
  5. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”,
  6. Odznaką Honoris Gratia,
  7. Medalem na straży Miasta Krakowa.