Strażacy poszukiwani! Ostatnie dni na składanie podań o przyjęcie do służby.

0

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Komendy Miejskie PSP w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz Komendy Powiatowe PSP w Oświęcimiu, Nowym Targu i Zakopanem prowadzą nabór do służby na stanowiska:

Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie(Wydział Techniczny)w terminie do 23 lutego. Więcej…


Stanowisko Oficerskie w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowiew terminie do 28 lutego. Więcej…


Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy inspektor)w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu(Sekcja ds. finansów)w terminie do 19 lutego. Więcej…


Stanowisko Oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowiew terminie do 20 lutego. Więcej…


Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Oświęcimiu w terminie do 21 lutego. Więcej…


Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik) w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Komendy Miejskiej w Tarnowiew terminie do 19 lutego. Więcej…


Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik) w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Komendy Miejskiej w Nowym Sączuw terminie do 19 lutego. Więcej…


Stanowisko Oficerskie w Sekcji ds.Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanemw terminie do 23 lutego. Więcej…


Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Targuw terminie do 16 lutego. Więcej…


*Na czerwono termin składania podania i dokumentów.