Umowa na budowę nowej siedziby dla wielickich strażaków podpisana!

0

29 grudnia 2020 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie, w trakcie którego podpisana została umowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce wraz z magazynem przeciwpowodziowym”.
Uczestniczyły w nim osoby, dzięki którym strażacy będą mogli pełnić służbę w nowoczesnym obiekcie, m.in.: poseł na Sejm RP – Urszula Rusecka, wojewoda małopolski – Łukasz Kmita, małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Piotr Filipek wraz z zastępcą – mł. bryg. Przemysławem Przęczkiem, reprezentanci wykonawcy inwestycji: wiceprezes Firmy Baudziedzic sp. z o.o. sp. komandytowa, Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów, Pan Marcin Baran wraz z Panią Elżbietą Korniak-Kiec. starosta wielicki – Adam Kociołek wraz z samorządowcami ziemi wielickiej oraz komendant powiatowy PSP w Wieliczce – mł. bryg. Leszek Kasiński.
Należy podkreślić, że 9 września 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące zakresem całą inwestycję (dwa etapy), a w dniu 28 września 2020 r. KW PSP w Krakowie ogłosiła przetarg na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce wraz z magazynem przeciwpowodziowym. Do przetargu przystąpiły 24 firmy. Wartość najkorzystniejszej oferty, którą przedłożyła Firma Baudziedzic sp. z o.o. sp. komandytowa, wyniosła 18 440 000 zł brutto, a wartość kosztorysowa inwestycji to 20 704 485,73 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 25 listopada 2024 r.
Nowy obiekt powstanie w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i tzw. wschodniej obwodnicy Wieliczki (ul. Powstania Styczniowego).
Powierzchnia użytkowa zaprojektowanego budynku nowej komendy to 2199 m2. Część garażowa, w której przewidziano 6 podwójnych boksów, będzie miała powierzchnię ponad 640 m2. Będzie też wydzielona część warsztatowa, stacja serwisowa aparatów ochrony dróg oddechowych i myjnia dla samochodów pożarniczych.
Część budynku przeznaczona zostanie na powierzchnie administracyjne, socjalne i szkoleniowe. W budynku zaprojektowano także ściankę wspinaczkową oraz siłownię.
Ukształtowanie terenu zmusiło architektów do zaprojektowania niestandardowego placu manewrowego, lecz dzięki niemu znajdzie się miejsce na magazyny przeciwpowodziowy i obrony cywilnej oraz pomieszczenie do magazynowania sprzętu pozostającego do dyspozycji strażaków.
Obiekt komendy straży pożarnej będzie nowocześnie wyposażony. Poza stanowiskiem kierowania i salą szkoleniową strażacy będą mieć także do dyspozycji pralnię i pomieszczenia socjalne. W projekcie uwzględniono również salę edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
Całość inwestycji będzie proekologiczna. Dach budynku zostanie pokryty panelami fotowoltaicznymi, a pod placem manewrowym zaprojektowano zbiornik do przechwytywania wody deszczowej celem jej wykorzystania na potrzeby działalności ratowniczo-gaśniczej PSP.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/