Utrudnienia, zakazy, alarmy w związku z uroczystościami w Oświęcimiu.

0

W związku uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa. Przypominamy o obowiązujących alarmach i zakazach.

Stopień alarmowy BRAVO w Małopolsce oraz ALFA na pozostałym terytorium kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium Polski, a także pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopnie alarmowe będą obowiązywały od czwartku 23 stycznia 2020 r. (od godz. 00:01) do środy 29 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59).

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień alarmowy BRAVO w Małopolsce oraz ALFA na pozostałym terytorium kraju

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Drugi stopień alarmowy BRAVO będzie obowiązywał tylko na terenie województwa małopolskiego. Po wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań. Z drugim stopniem alarmowym wiąże się również m.in. sprawdzenie i wzmocnienie ochrony ważnych obiektów publicznych oraz wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej.

Stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, które 27 stycznia 2020 roku wprowadza jednodniowy zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta Oświęcim i miejscowości Brzezinka.

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych 27 stycznia 2020 roku w Oświęcimiu i Brzezince

W związku z organizacją 27 stycznia 2020 r. obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie porządkowe wprowadzające zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych w dniu 27 stycznia 2020 roku na terenie miasta Oświęcim i miejscowości Brzezinka, od godziny 0.00 do godziny 24.00.

Przypominamy także, że nad Muzeum Auschwitz-Birkenau obowiązuje oficjalna strefa zakazu lotów dla samolotów i dronów wprowadzona przez Ministra Infrastruktury, która weszła w życie 2 lipca 2019 roku (szczegóły: http://auschwitz.org/epp20 ). Ponadto Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wprowadzeniu czasowej strefy ograniczonej EP R108 (Oświęcim) w terminie 27 stycznia 2020 r. od godz. 7:00 do 19:00.

 

UTRUDNIENIA W RUCHU W DNIU 27 STYCZNIA W OŚWIĘCIMIU I BRZEZINCE :

W dniu 27 stycznia 2020 roku w Brzezince wyłączone z ruchu kołowego, w tym również dla komunikacji miejskiej, zostaną n/w ulice:

 1.  Ofiar Faszyzmu od ulicy Leśnej do ulicy Kombatantów
 2.  Męczeństwa Narodów od ulicy Ofiar Faszyzmu do ulicy Leszczyńskiej
 3.  Boczna od ulicy Męczeństwa Narodów do wjazdu na posesję przy ulicy Bocznej 1
 4.  Czernichowska od ulicy Męczeństwa Narodów do ulicy Czernichowskiej
 5.  Kombatantów od ulicy Ofiar Faszyzmu do wjazdu na posesję przy ulicy Kombatantów 3

 

 W dniu 27 stycznia 2020 roku  zakaz ruchu pieszych będzie obowiązywał na terenie Brzezinki na n/w ulicach:

 1. Ofiar Faszyzmu od ulicy Leśnej do ulicy Kombatantów
 2. Męczeństwa Narodów od ulicy Ofiar Faszyzmu do wjazdu na posesję przy ulicy Ofiar Faszyzmu 10
 3. Boczna od ulicy Męczeństwa Narodów do wjazdu na posesje przy ulicy Bocznej 1
 4. Czernichowska od ulicy Męczeństwa Narodów do ulicy Czernichowskiej

 

W dniu 27 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz parkowania oraz zatrzymywania się na n/w  ch w Oświęcimiu i Brzezince:  

 1. Więźniów Oświęcimia (obustronnie) od ulicy Obozowej do ulicy Legionów
 2. Legionów (obustronnie) od ulicy Więźniów Oświęcimia do ulicy Stanisławy Leszczyńskiej
 3. Stanisławy Leszczyńskiej (obustronnie) od ulicy Legionów do ulicy Szajny
 4. Ofiar Faszyzmu (obustronnie) od ulicy Ostatni etap do ulicy Męczeństwa Narodów
 5. Kombatantów (obustronnie) od ulicy Ofiar Faszyzmu do ulicy Pławianka
 6. Pławianka (obustronnie) od ulicy Wojewódzkiej do ulicy Do Pomnika
 7. Do Pomnika (obustronnie) od ulicy Pławianka do wjazdu Birkenau II
 8. Spacerowa (obustronnie) od ulicy Śląskiej do ulicy Greglów
 9. Greglów (obustronnie) od ulicy Spacerowej do ulicy Sportowej
 10. Sportowa (obustronnie) od ulicy Greglów do ulicy Niwy
 11. Niwy (obustronnie) od ulicy Sportowej do ulicy Ofiar Faszyzmu
 12. Leśna (obustronnie) od ulicy Ofiar Faszyzmu do parkingu
 13. Brzozowa (obustronnie) od ulicy Ofiar Faszyzmu do ulicy Sołtysów
 14. Czernichowska (obustronnie) od ulicy Brzozowej do ulicy Męczeństwa Narodów
 15. Legionów (obustronnie) od ulilicy Leszczyńskiej do ulicy Kolbego
 16. Kolbego (obustronnie) od ulicy Legionów do ulicy Ostatni Etap
 17. Ostatni etap (obustronnie) od ulicy Spółdzielców do ulicy Ofiar Faszyzmu
 18. Męczeństwa Narodów (obustronnie) od ulicy Ofiar Faszyzmu do ulicy Leszczyńskiej
 19. Boczna od ul. Męczeństwa Narodów do wjazdu na posesję przy ulicy Bocznej 1

Źródło www.malopolska.policja.gov.pl

Zdjęcie Jarosław Fiedor