UWAGA ! MOŻLIWY POWAŻNY INCYDENT BURZOWY ! OSTRZEŻENIE !

0

Polscy Łowcy Burz oraz IMGW wydali na dzień dzisiejszy (21.06.) oraz na noc (z 21/22.06) ostrzeżenia 2 stopnia przed silnymi burzami na terenie województwa małopolskiego.

POLSCY ŁOWCY BURZ

STOPIEŃ ZAGROŻENIA 2 – zostaje wydany z powodu ryzyka wystąpienia silnych (miejscami niszczących) porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

W godzinach popołudniowych i wieczornych, pod wpływem energii CAPE do ok. 1500 J/kg i silnych ruchów wznoszących w dolnej i środkowej troposferze (konwergencja wiatrów w warstwie granicznej, quasigeostroficzne wymuszanie wznoszenia) zaczną rozwijać się ośrodki burzowe. Początkowo mogą mieć postać izolowanych komórek organizujących się w silne superkomórki burzowe, natomiast później, z upływem czasu mogą się łączyć w spore klastry komórek burzowych. Wieczorem nie wyklucza się rozwinięcia liniowego układu konwekcyjnego (nawet o wielkości MCS) szybko przesuwającego się z zachodu na wschód. Prognozowane wartości pionowego ścinania wiatru DLS wyniosą do ok. 20 m/s, a 0-3 km shear do ok. 15 m/s. Wartości ścinania LLS mają być nieco mniejsze (10-12 m/s), SRH 0-1 km AGL do ok. 120 m2/s2, SRH 0-3 km AGL do 150 m2/s2. Przed frontem pojawią się spore niedosyty wilgoci w warstwie granicznej i dość wysokie wartości Delta Theta E. Taka sytuacja predysponuje do rozwoju się dość dobrze zorganizowanych ośrodków burzowych przynoszących duże zagrożenie ze strony bardzo silnych (miejscami niszczących) porywów wiatru. Znacznym zagrożeniem będą też opady dużego gradu (do 3-4 cm w średnicy w superkomórkach). W południowej części liniowego układu konwekcyjnego, na wschodzie i południu woj. małopolskiego i w woj. podkarpackim, może wystąpić układ typu „training storms” sprowadzający duże opady deszczu powodujące podtopienia. Ryzyko ze strony trąb powietrznych na tym obszarze podczas okresu ważności prognozy będzie marginalne głównie ze względu na duże niedosyty wilgoci w warstwie granicznej oraz ze względu na niezbyt duże wartości wskaźnika SRH 0-1 km AGL. W drugiej części nocy burze będą słabnąć i stopniowo opuszczać nasz kraj.

 

IMGW

Burze z gradem stopień: 2
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 6/2018
Ważne:
Od: 2018-06-21 14:00:00
Do: 2018-06-22 02:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Monika Kaseja
Czas wydania: 2018-06-21 07:44:00
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie