W miesiąc od stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia strażacy podsumowują działania. ZDJĘCIA

0

W związku z epidemią strażacy w Małopolsce podejmują szereg różnorodnych działań.

 

•    Strażacy we wszystkich powiatach województwa małopolskiego są w pełniej gotowości do uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badania osób z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Przy 18 szpitalach rozstawionych zostało 26 namiotów pełniących funkcję tzw. brudnej izby przyjęć.
•    Strażacy na terenie powiatu nowotarskiego wspierają działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w ramach kontroli sanitarnej na granicy polsko-słowackiej. Przypomnijmy, że akcja rozpoczęła się 11 marca 2020 r i do dnia 7 kwietnia skontrolowano łącznie 4295 pojazdów i 5684 osoby.
•    Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy niosą pomoc mieszkańcom Małopolski w związku z występującym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Strażacy ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówkami opieki społecznej. Wyznaczają one miejsca, do których pomoc powinna dotrzeć. Wspólnie z pracownikami opieki społecznej strażacy dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz pozostającym w domowej kwarantannie.
•    Strażacy szczególnie zaangażowali się w przekazywanie informacji – komunikatów oraz apeli do mieszkańców o pozostanie w domu. Działania te podejmowane były we wszystkich powiatach.
Strażacy PSP i OSP w Małopolsce do 6 kwietnia 2020 r. podjęli 677 działań pomocowych oraz związanych z przekazywaniem apeli. W działania te zaangażowane było 2498 pojazdów oraz 5988 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP.
•    Strażacy w Małopolsce do walki z koronawirusem pozyskali środki finansowe m.in. z następujących źródeł:
– 2,6 mln z rezerwy celowej budżetu państwa,
– 100 000 zł ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– 125 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
– 200 000 zł z budżetów własnych Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. małopolskiego.
Z pozyskanych środków strażacy zakupili sprzęt (m.in. funigatory, generatory ozonu) i środki ochrony osobistej.
•    Dzięki projektowi „Na straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych” w formule wideokonferencji odbywają się m.in. cykliczne posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Za pośrednictwem wideokonferencji Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. małopolskiego łączą się z dowódcami szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, aby móc wspólnie skutecznie działać w obliczu zagrożenia koronawirusem. W tym zakresie przeszkolonych zostało około 3000 druhów.

Źródło: http://www.straz.krakow.pl