Wojewódzkie ćwiczenia na terenie oświęcimskich zakładów Synthos ZDJĘCIA

7 października 2021, 19:25

W dniach 5-6 października br. na terenie firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe. Ćwiczenia takie odbywają się cyklicznie (co 3 lata), co wynika z kwalifikacji zakładu Synthos do kategorii ZDR (zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej). W manewrach łącznie wzięło udział ponad 130 osób – strażaków, pracowników firmy, ratowników PRM, policjantów i służb współdziałających. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie w praktyce opracowanych dla zakładu planów ratowniczych i procedur.

W pierwszym dniu tradycyjnie odbyła się tzw. „gra sztabowa”, z udziałem funkcjonariuszy PSP, strażaków Zakładowej Straży Pożarnej, przedstawicieli kierownictwa zakładu i samego Wydziału Styrenu, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zarządzania kryzysowego szczebla miejskiego i powiatowego. Doskonalono formy wypracowania koncepcji działań ratowniczych dla konkretnych scenariuszy pożarowych i awaryjnych oraz współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego. Współpraca pomiędzy ratownikami i specjalistami na terenie firmy jest niezwykle ważna, dla osiągnięcia pożądanego efektu ratowniczego. Równie  istotne są wszystkie działania prowadzone na zewnątrz zakładu w czasie trwającej akcji: informowanie społeczeństwa, zapewnienia odpowiedniej logistyki na potrzeby ewakuacji, prognozowanie rozwoju sytuacji, zagrożenia dla środowiska, zaangażowanie MPOŚ
w Oświęcimiu itd. Wszyscy uczestnicy gry sztabowej w zakresie swojej właściwości omawiali prowadzone działania i problemy do rozwiązania.

Drugi dzień to praktyczne sprawdzenie planów ratowniczych i wypracowanych decyzji z gry sztabowej. Założono wybuch i pożar zbiornika ze styrenem, który spowodował uszkodzenie występujących zabezpieczeń przeciwpożarowych i instalacji przesyłowej niebezpiecznego medium. Działania połączonych sił Zakładowej Straży Pożarnej i zastępów PSP oraz OSP polegały na: ewakuacji osób poszkodowanych, obronie zagrożonej infrastruktury (zbiorników i instalacji) i w końcowej fazie przeprowadzeniu skutecznego natarcia z podaniem piany gaśniczej z działek. Dodatkowym utrudnieniem była obecność cystern kolejowych na stanowisku rozładunkowym i powstały wyciek na rurociągu.  Ponadto, w rzeczywistych warunkach sprawdzono parametry i możliwości uzyskania wysokich wydajności zaopatrzenia wodnego z zakładowej sieci wodociągowej.

W ćwiczeniach wzięły udział: Zakładowa Straż Pożarna Synthos, KW PSP Kraków, KP PSP Oświęcim, wydzielone siły kompanii odwodowej (Kompanii Gaśniczej SMOK I) wraz z dowództwem: KM PSP Kraków, KP PSP Wadowice, Chrzanów, Olkusz, jednostki OSP: Włosienica, Oświęcim i Brzezinka.
Ćwiczenia obserwowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz przedstawiciele służb i pracownicy firmy.

Źródło: KP PSP Oświęcim

Zdjęcia: KP PSP OŚwięcim, oswiecim112.pl