Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Zakopanem. ZDJĘCIA!

0

29 lipca br. w Zakopanem odbyły się małopolskie obchody Święta Policji. Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami objął Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji Joachim Brudziński. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom i pracownikom cywilnym.

W niedzielnych uroczystościach udział wziął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz z Zastępcami, a także kierownictwo komend miejskich i powiatowych jednostek Policji w Małopolsce.  Wśród zaproszonych gości  byli przedstawiciele władz samorządowych a także służb, inspekcji, straży i instytucji współpracujących z Policją.  Obchody małopolskiego Święta Policji  zaszczycili także reprezentanci Policji węgierskiej, holenderskiej oraz czeskiej. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz Burmistrz Miasta Zakopanego Leszek Dorula.

Uroczystości  rozpoczęły o godz. 11 w Kościele Najświętszej Rodziny przy Krupówkach od mszy świętej odprawionej w intencji  małopolskiej Policji a koncelebrowanej  pod przewodnictwem Biskupa Damiana Muskusa. W mszy   uczestniczyli  policjanci i pracownicy cywilni naszego województwa wraz z rodzinami,  jak również zaproszeni goście. W kościele  była również obecna kompania honorowa Policji, poczty sztandarowe poszczególnych jednostek małopolskiego garnizonu i NSZZ Policjantów oraz Orkiestra Policji z Katowic.

Po zakończeniu nabożeństwa jego uczestnicy przeszli  ulicami Zakopanego do miejsca gdzie miał się odbyć uroczysty apel połączony z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów na wyższe stopnie policyjne.

Obchody Święta Policji  na Placu Niepodległości rozpoczęły się od złożenia meldunku Wojewodzie Małopolskiemu  przez dowódcę uroczystości nadkom. Rafała Kanię.

Zebranych powitał  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. W swym przemówieniu odniósł się m.in. do zaangażowania policjantów  w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski dziękując im za rzetelną służbę, a swoim zastępcom podziękował za wsparcie. Podziękował także przedstawicielom podmiotów współpracujących z małopolską Policją.

Następnie rozpoczął się najważniejszy punkt apelu – wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom. W tym roku w Małopolsce mianowano ogółem: w korpusie oficerów starszych Policji – 40 funkcjonariuszy, w korpusie oficerów młodszych Policji  –  119 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji –  858  funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji – 1126 funkcjonariuszy, a w korpusie szeregowych Policji – 62 funkcjonariuszy.  Złotym Medalem za Długoletnią  Służbę odznaczono 10 osób, srebrnym – 57 i brązowym – 22.  Ponadto Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji uhonorowano 1 osobę a brązowym  2 osoby, w tym Starostę Suskiego Józefa Bałosa, któremu odznaczenie wręczył podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała wręczył Wojewodzie Małopolskiemu i Komendantowi Wojewódzkiemu  Policji w Krakowie odznaki honorowe  od Zarządu NSZZ Policjantów.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski, Piotr Ćwik, który odczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, po czym również ze swej strony złożył życzenia i gratulacje dla małopolskich policjantów. Na ręce nadinsp. Krzysztofa Pobuty przekazał symboliczny medal przygotowany z okazji 100-lecia Policji. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak, odczytał list od Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego a Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin odczytał list Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora  Jarosława  Szymczyka. Do życzeń dołączyli także w kolejnych przemówieniach: Poseł na Sejm RP Anna Paluch,  Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz Burmistrz Miasta Zakopanego Leszek Dorula.

Po przemówieniach delegacje złożyły wiązanki pod Pomnikiem Grunwaldzkim.

Apel uświetniła defilada policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz występ orkiestry reprezentacyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Obchody wojewódzkiego Święta Policji cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Zakopanego, jak i turystów, którzy licznie przybyli na tą uroczystość. Goście mieli okazję odwiedzić „miasteczko policyjne” z ekspozycjami, sprzętem policyjnym oraz otrzymać materiały profilaktyczno – edukacyjne.

Tekst: Małopolska Policja

Fot. Redakcja www.112Malopolska.pl