Zabezpieczenie „Krynica Forum 2023”

0

Około tysiąca osób, w tym prezydenci Polski i Litwy, Premier Korei Południowej oraz były prezydent Słowenii, wzięło udział w międzynarodowej konferencji pn. „Krynica Forum 2023”. O bezpieczeństwo gości honorowych i uczestników tego trzydniowego wydarzenia dbali sądeccy policjanci wspierani przez mundurowych z Krakowa.

W dniach od 13 do 15 września br. w Krynicy-Zdroju zorganizowano międzynarodową konferencję pod nazwą „Krynica Forum 2023” łączącą biznes, politykę i świat nauki oraz będącą miejscem dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze. To wydarzenie swoją obecnością zaszczyło wielu gości, w tym m.in. przedstawiciele rządu, władz samorządowych, środowiska naukowego, a także biznesu i organizacji branżowych. Gośćmi honorowymi byli Prezydent RP, Prezydent Litwy, Premier Korei Południowej oraz były Prezydent Słowenii. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa. Dzięki dobremu przygotowaniu i profesjonalnemu działaniu wizyta honorowych gości konferencji na Sądecczyźnie przebiegła spokojnie i bez incydentów, podobnie jak trzydniowe forum. Każdego dnia nad bezpieczeństwem jego uczestników czuwało kilkudziesięciu umundurowanych oraz operacyjnych policjantów z Nowego Sącza i Krynicy-Zdroju wspieranych przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i innych jednostek podległych, którzy zostali oddelegowani do różnych zadań m.in. związanych z dbaniem o bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny. Mundurowi dokonali także sprawdzeń pirotechnicznych miejsc pobytu osób ochranianych. Siły Policji zostały również skierowane do zabezpieczenia tras przejazdu kolumn specjalnych oraz zapewnienia płynności ruchu drogowego na drogach dojazdowych do uzdrowiska. Policyjne działania wspierali także strażnicy miejscy z Krynicy-Zdroju.