Zabezpieczenie „Marszu Żywych 2023” w Oświęcimiu

19 kwietnia 2023, 20:34

18 kwietnia 2023 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach Dni pamięci o holokauście, odbył się „Marsz Żywych”. Jego uczestnicy  jak co roku przeszli Drogą Śmierci z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I do Auschwitz II – Birkenau.  Główne uroczystości odbyły się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu, który znajduje się pomiędzy ruinami dwóch największych krematoriów. Wzięło w nich udział 40 osób ocalałych z Holokaustu,  prezydent Włoch Sergio Mattarella, a także  około 10 tysięcy uczestników z całego świata, w tym przede wszystkim młodzież żydowska oraz młodzież polska. Uczestnictwo w marszu jest hołdem w imię pamięci o milionach ludzi pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych,  a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Zabezpieczenie prewencyjne uroczystości, w której bierze udział tak duża liczba osób z całego świata zawsze stawia przed służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie.  Poprzedzone było ono rzetelnym przygotowaniem planów, a następnie koordynacją działań wszystkich służb nad czym czuwał sztab zabezpieczenia.

Oprócz funkcjonariuszy z oświęcimskiej komendy Policji w zabezpieczeniu udział wzięli  policjanci z  KWP Kraków, OPP Kraków, OPP Katowice SPPP Bielsko – Biała, KPP Wadowice, KPP Nowy Targ, KPP Olkusz, KPP Limanowa, KPP Zakopane, KMP Kraków, KMP Tarnów, KMP Nowy Sącz. W zabezpieczeniu brali również udział funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Muzealnej, Służby Ochrony Kolei,  Pogotowia Ratunkowego oraz pracownicy służb ochrony organizatora uroczystości.

W zabezpieczeniu ze strony StrażyPożarnej zaangażowane były siły i środki KP PSP Oświęcim, KW PSP w Krakowie, JRG 6 Kraków(SGRChem-Eko), JRG Chrzanów, JRG Wadowice, OSP Oświęcim, OSP Brzezinka, OSP Brzeszcze.

Od wczesnych godzin rannych tuż po odprawie do zabezpieczenia policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach na trasie przejazdu autokarów z uczestnikami oraz na trzykilometrowej trasie przemarszu. Mundurowi błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Przed uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których miała odbyć się uroczystość.

Po zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali policjantom oraz wszystkim służbom biorącym udział w działaniach za wielogodzinną służbę oraz włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że podjęte przez nich działania były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu uroczystości.

Zdjęcia: KW PSP Kraków, KPP  Oświęcim, 112malopolska.pl