25 nowych samochodów gaśniczych dla jednostek OSP z Małopolski

6 maja 2021, 21:06

Małopolskie jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup 7 ciężkich
i 18 średnich samochodów bojowych. Do druhów z naszego województwa trafi
25 nowych wozów. W skali kraju w 2021 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł!

– Zakup tych samochodów zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny do tego zakupu zadeklarowały także samorządy. Te wozy powinny trafić do jednostek pod koniec roku. To jest coroczna akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związana z zakupem nowych jednostek dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
W tym roku także planowane są zakupy nowych wozów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
– mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

– Wsparcie OSP to realne działania administracji rządowej, zwłaszcza w trudnym dla wszystkich okresie epidemii koronawirusa. Dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników realizujemy wiele zadań. Jednostki OSP aktywnie włączyły się w pomoc w realizacji Narodowego Programu Szczepień, pomagając mieszkańcom w dotarciu do punktów szczepień, a to tylko jeden z wymiarów pomocy, która udzielana jest przez nich każdego dnia – zawsze
w imię dewizy łączącej kolejne pokolenia druhów: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Sukcesywna wymiana taboru samochodowego w małopolskich jednostkach OSP przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa Małopolan. To również wyraz wdzięczności dla strażaków ochotników, którzy niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie, by nieść pomoc potrzebującym. Powodzie, pożary, wypadki drogowe… – zawsze są na pierwszej linii frontu, aktywnie włączając się także w walkę z epidemią. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie
i wszystkim strażakom oraz ochotnikom życzę nieustającej opieki św. Floriana
– dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Zakupy 314 samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy łącznym dofinansowaniu:

  • NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
  • dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
  • dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
  • środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

– Rola i znaczenie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest nie do przecenienia. Aby mogli działać sprawnie i skutecznie, nie wystarczą ludzie z pasają, wielkim zaangażowaniem
i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Aby brać udział w działaniach
i akcjach, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, tak aby móc likwidować różnego rodzaju zagrożenia, z którymi przychodzi się nam zmierzyć podczas codziennej służby. Nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze, które tafią do druhów w Małopolsce z pewnością wzmocnią ich potencjał sprzętowy, a to bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa oraz osób odwiedzających nasz region
– podsumowuje małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

Lista jednostek:

OSP Osiek Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Przytkowice Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Myślenice Dolne Przedmieście Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Bieńkówka Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Luszowice Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Mucharz Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Kopanka Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Nowa Góra Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Rodaki Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Kalina Wielka Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Strzegowa Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Węgrzce Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Brzezna-Litacz Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Zagórzany Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Ratułów Górny Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Janowice Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Biały Dunajec Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Siedlec Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Czuszów Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Łoniowa Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Ujście Jezuickie Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Koszyce Małe Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Wielka Wieś Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Chorągwica Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Byszyce Średni samochód ratowniczo-gaśniczy