„Bezpieczne Ferie 2021” – podsumowanie działań prewencyjnych małopolskiej Policji

0

Podczas ferii zimowych małopolscy policjanci dbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w miejscach zorganizowanego wypoczynku jak i miejscu ich zamieszkania.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, ferie zimowe w tym roku dla wszystkich województw zostały skumulowane w jednym okresie – 4-17 stycznia br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów – stoki, trasy i wyciągi narciarskie zostały zamknięte, a infrastruktura sportowa dostępna była tylko dla licencjonowanych zawodników. Wobec powyższego wypoczynek dzieci odbywał się w formie półkolonii, w miejscu zamieszkania uczestników oraz w ścisłym reżimie sanitarnym.

Policjanci garnizonu małopolskiego dokonywali kontroli: zamarzniętych akwenów wodnych, górek zjazdowych na osiedlach i w parkach, punktów sprzedaży alkoholu i papierosów oraz gromadzenia się nieletnich w miejscach dla nich niebezpiecznych. Celem tych działań było minimalizowanie potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, negatywnie oddziałującym na dzieci i młodzież, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom spędzających ferie w miejscu zamieszkania, poprzez zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

Wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty dokonywane były również sprawdzenia dotyczące zgłoszonych form wypoczynku dla dzieci. Dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich skontrolowali 180 miejsc zorganizowanego wypoczynku. Dodatkowo przeprowadzili 478 spotkań profilaktycznych z dziećmi, w trakcie których omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, bezpieczeństwa w podróży, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz poruszania się po drogach i ulicach.

W trakcie działań „Bezpieczne Ferie 2021” ujawniono 21 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 3 nieletnich pod wpływem środków odurzających. Przez cały okres ferii promowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkurs plastyczno-filmowy „Śnieżny Dekalog”.