Bezpieczne wakacje 2024 czas start!

0

Rozpoczyna się długo wyczekiwany okres wakacji letnich, a wraz z nim czas wzmożonej pracy służb i instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wczoraj, wojewoda małopolski odebrał meldunki od wszystkich jednostek o pełnej gotowości do realizacji tego zadania. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele małopolskiej Policji, którzy przedstawili Wojewodzie zakres podejmowanych działań i zadania, które będą realizowane w czasie wakacji.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ustalenia zostały podsumowane na briefingu prasowym. Ten zaś odbył się przy zalewie Bagry. Briefingowi towarzyszył pokaz ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przeprowadzony przez Państwową Straż Pożarną.

Rozsądku nigdy dość

– Nasze województwo, które jest atrakcyjne turystycznie przez cały rok, wymaga ciągłej pracy służb i jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dziękuję za Państwa gotowość, odpowiedzialność i zaangażowanie. Jednocześnie proszę o czujność, a w razie potrzeby sprawne reagowanie. Apeluję także do opiekunów i organizatorów letniego wypoczynku, a także rodzin i turystów indywidualnych o rozsądek. Sprawdzajmy warunki na drogach, czytajmy komunikaty TOPR i GOPR, planujmy atrakcje w oparciu o aktualną i przewidywaną sytuację pogodową. Nie lekceważmy alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jeśli takowe będą się pojawiać. Pamiętajmy, że równie ważne są: przyjazd na miejsce, sam czas odpoczynku co bezpieczny powrót do domu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Tonąć dosłownie i w przenośni

– Dziś służby prezentują, jak przebiegają akcje z zakresu ratownictwa wodnego, jak ratować tonącego. Ale chcę też – jako psycholog – zwrócić uwagę na inną sprawę, na to, że można tonąć w przenośni, tonąć psychicznie. Krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego tylko w maju odebrało 650 zgłoszeń dotyczących prób samobójczych. W ubiegłym roku w wakacje takich zgłoszeń było: 599 w lipcu, a w sierpniu 627. To sytuacje, gdy ktoś dzwoni pod numer 112, bo znalazł list pożegnalny czy niepokojący wpis na Facebooku, mogący wskazywać, że dana osoba znajduje się w kryzysie psychicznym. Nie brakuje też telefonów od osób, które są o krok od targnięcia się na własne życie. To sprawy trudne i bolesne. Bądźmy czujni. Gdy ktoś obok nas tonie, nie zawsze krzyczy, nie zawsze woła o pomoc. Tonie – w sensie dosłownym, jak i przenośnym. Bądźmy wrażliwi na taki niemy krzyk, nieme wołanie o ratunek. Szczególnie w wakacje, gdy odpoczywamy i cieszymy się słońcem, takie trudne sytuacje mogą umknąć naszej uwadze – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Intensywne działania Policji

Policjanci z KWP w Krakowie współdziałają z innymi służbami, podejmując wraz z nimi działania sprawdzające dopełnienie wszystkich formalności związanych z bezpieczeństwem podczas wypoczynku letniego.

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym działania będą szczególnie wzmożone podczas wymiany turnusów. Do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach będzie zaangażowana grupa SPEED. W 2023 roku skontrolowano 1300 autobusów i 90000 innych pojazdów. Zatrzymano łącznie 4394 dowody rejestracyjne, w tym 4 autobusów. Ujawniono 68000 wykroczeń.

Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji będą działać także na terenach przywodnych, na wodzie (Komisariat Wodny Policji w Krakowie, KMP Nowy Sącz, KPP Myślenice, KPP Nowy Targ, KPP Sucha Beskidzka, KPP Wadowice), w miejscach turystycznych, koncentrujących wiele osób. Kontrolowane będą również miejsca sprzedaży i podawania alkoholu. Szczególna uwaga poświęcona będzie wypoczynkowi realizowanemu w formie obozów i biwaków harcerskich.

Prowadzone będą także kampanie informacyjno-edukacyjne pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz „Stop włamaniom do domów”. Policjanci będą także edukować dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscach wypoczynku oraz w związku z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu.

Straż Pożarna przygotowana do wakacji

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym roku wydano:
•    161 opinii pozytywnych (najwięcej powiat tatrzański – 66),
•    8 opinii pozytywnych z dodatkowymi warunkami,
•    5 opinii negatywnych (powiaty: krakowski, myślenicki i tatrzański).

Kontrole przeprowadzane będą również w trakcie trwania turnusów w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. PSP sprawuje także nadzór nad elektroniczną „Bazą wypoczynku” w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

Wzorem lat ubiegłych PSP będzie prowadzić szczególny nadzór nad formami wypoczynku narażonymi na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozami harcerskimi.

W trakcie inspekcji miejsc, w których są organizowane obozy, będzie sprawdzana w m.in.: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności.

Do tej pory opiniowano obozy harcerskie na terenie 3 powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego. Wydano 3 opinie pozytywne dla obozów harcerskich i 1 opinię pozytywną z dodatkowymi warunkami.

W ramach kampanii społecznej pn. „Bezpieczne wakacje” PSP prowadzi prelekcje plenerowe podczas różnego rodzaju ćwiczeń, pokazów, pikników i odwiedzin strażnic. Natomiast w ramach programu „Szkoła przyjazna wodzie – Aktywni Błękitni” wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie prowadzona jest edukacja dzieci i młodzież w zakresie dbałości o wodę, racjonalnego gospodarowania nią oraz ochrony przeciwpowodziowej i bezpiecznej rekreacji wodnej.

Wszystkie podległe jednostki ratowniczo-gaśnicze dokonały przeglądu oraz kontroli sprzętu, który może być wykorzystany do prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. W pełnej gotowości do prowadzenia działań są również strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska”. Należy podkreślić, że wszyscy strażacy są przygotowani do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Pod czujnym okiem Małopolskiego Kuratora Oświaty

Na terenie całego województwa za nadzór i wspomaganie organizacji wypoczynku odpowiada Małopolski Kurator Oświaty, który przeprowadza kontrole w miejscu wypoczynku, zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także umieszcza zgłoszenia wypoczynku w bazie prowadzonej przez ministra edukacji – www.wypoczynek.mein.gov.pl.

Warunki sanitarne letniego wypoczynku

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie zostaną umieszczone informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży kierowane do rodziców wraz z danymi kontaktowymi, na które będzie możliwość zgłoszenia niewłaściwych warunków sanitarnohigienicznych wypoczynku.

W okresie wakacji 2024 pion Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego wzorem roku poprzedniego planuje skontrolować co najmniej 20% turnusów znajdujących się w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kontrolowane będą m.in.: stan sanitarnohigieniczny i techniczny pomieszczeń mieszkalnych, wyposażenie techniczne obiektu, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, teren i stan otoczenia placówek wypoczynku, sposób gromadzenia odpadów stałych czy przestrzeganie zakazu palenia.

Informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk, informacja o jakości wody są zamieszczane na bieżąco w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl.

Baza wypoczynku

Na 17 czerwca 2024 r. w  bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 1388 turnusów wypoczynku (59586 uczestników), w tym 550 w formie półkolonii (20052 uczestników), 748 w obiekcie hotelarskim (34681 uczestników), 86 w obiekcie okazjonalnego wypoczynku (4706 uczestników) i 4 obozy (147 uczestników).

Wzmożone kontrole autobusów

Inspekcja Transportu Drogowego w ramach akcji „Bezpieczny autokar” będzie weryfikować m.in. stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowców, poprawność dokumentów i trzeźwość kierującego. Wzmożone kontrole dotyczyć będą w szczególności pojazdów przewożących dzieci i młodzież.

Możliwe jest także zgłoszenie autobusu do kontroli mailowo na adres: autobuskontrola@krakow.witd.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: 12 416 51 20 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30. Należy pamiętać o podaniu danych osoby zgłaszającej, numeru tel. kontaktowego oraz miejsca i godziny wyjazdu.

Blisko 620 obiektów budowlanych poddanych kontroli

W ramach swoich kompetencji organy nadzoru budowlanego, podobnie jak w ubiegłych latach, przeprowadzają akcję „Wypoczynek letni”. Sprawdzeniu w zakresie bezpieczeństwa i legalności użytkowania podlegają obiekty i urządzenia budowlane  służące do aktywnego wypoczynku, organizacji różnego rodzaju imprez rozrywkowych oraz w szczególności te, w których organizowany jest pobyt dzieci i młodzieży. Działaniami kontrolnymi objęto w Małopolsce 619 obiektów budowlanych.

Małopolskie drogi pod nadzorem

Służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez całą dobę monitorują blisko 1000 km małopolskich dróg krajowych i tras szybkiego ruchu. Sytuację kontrolują specjalne patrole, a także 125 kamer i 61 stacji meteorologicznych. Informacje o utrudnieniach są dostępne na stronie: https://drogi.gddkia.gov.pl/, a także w ramach całodobowego Punktu Informacji Drogowej pod numerem telefonu 19 111.

Jak zapowiada GDDKiA, w okresie wakacyjnym ograniczony zostanie zakres remontów na drogach krajowych na terenach o dużym ruchu turystycznym.

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

IMGW-PIB wydaje ostrzeżenia: o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu (ostrzeżenia meteorologiczne), a także na temat wystąpienia lub możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych, jak wezbranie, susza hydrologiczna (ostrzeżenia hydrologiczne).

Są one przekazywane przez systemy dystrybucji, publikowane w serwisach IMGW-PIB, a także dostępne w aplikacji mobilnej. Na bieżąco Wojewódzkie centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje je do powiatowych i miejskich centrów zarządzania kryzysowego.

Ostrzeżenia nie odnoszą się do szczytowych partii gór (powyżej 1200 m n.p.m.). Wydawane są zgodnie z podziałem na stopnie. Ich wydanie poprzedza specjalna prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych (PRONIEB). Jest to rutynowo wykonywana prognoza przewidywanych zagrożeń meteorologicznych w horyzoncie 4 kolejnych dób. Nowe prognozy „PRONIEB” wydawane są codziennie około godziny 15:00 z ważnością na 4 kolejne doby od godz. 8:00 dnia następnego do godz. 8:00 piątego dnia względem daty publikacji prognozy. W praktyce są to prognozy ostrzeżeń.