Drugi małopolski szpital tymczasowy

0

Obiekty EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej – wszyscy je znamy z wydarzeń takich jak Międzynarodowe Targi Książki, kongresy czy konferencje. Sytuacja wymaga, aby tego typu wielkopowierzchniowe obiekty przeznaczać na potrzeby walki z epidemią. I to właśnie tam – w EXPO Kraków – powstanie drugi małopolski szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie podpisał umowę z gospodarzem terenu – Spółką Targi w Krakowie.

Wybór tej lokalizacji podyktowany był tym, że obiekty przy ulicy Galicyjskiej w Krakowie dają możliwość hospitalizacji największej liczby osób. Zarazem stosunkowo łatwo można dokonać aranżacji tej przestrzeni pod kątem szpitala tymczasowego.

Miejsce to umożliwi hospitalizację około 380 osób. Będzie tam nie mniej niż 20 łóżek respiratorowych. Uruchomienie łóżek będzie procesem etapowym. Przygotowania zostały już rozpoczęte i obejmują m.in. opracowanie projektu adaptacyjnego i funkcjonalnego. Trwa montaż instalacji tlenowej (w tym zbiornika na tlen), a także wykładziny i ścianek działowych oraz innych elementów zabudowy. Według deklaracji podmiotów, z którymi rozmawiamy, czas zorganizowania tymczasowego szpitala w obiekcie EXPO Kraków to 3-4 tygodnie. Za wykonanie prac adaptacyjnych odpowiada Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków”.

Decyzja dotycząca przekazania nieruchomości, na której są położone obiekty EXPO Kraków na cele związane z utworzeniem szpitala tymczasowego –  została wydana przez Ministra Zdrowia już 23 października. Minister Zdrowia wydał również decyzję przedsiębiorstwu, które wykona prace adaptacyjne. Na mocy tychże decyzji obiekty przy ulicy Galicyjskiej mają być udostępnione na potrzeby funkcjonowania w nich szpitala tymczasowego do 23.04.2021.

Finansowanie powstania i funkcjonowania szpitala tymczasowego będzie się odbywało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.).

„Szpitalem patronackim” będzie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Przypomnijmy, że placówka ta już wcześniej mocno zaangażowała się w walkę z COVID-19, przeznaczając do 18 października na potrzeby pacjentów „covidowych” 30 łóżek, a następnie zwiększając tę bazę do 50 łóżek.

Teraz przed dyrekcją, personelem i organem założycielskim Szpitala stoi nowe – strategiczne – zadanie. Zadanie, z którym dotychczas nie miała do czynienia żadna inna placówka w Małopolsce: uruchomić w kilka tygodni – w oparciu o obiekty niewykorzystywane do celów medycznych – szpital, który będzie służył pacjentom z COVID-19.

Wojewoda Łukasz Kmita zaprosił do współpracy przy tym projekcie samorząd województwa małopolskiego. Kwestie logistyczne dotyczące uruchomienia szpitala tymczasowego w obiektach EXPO opracował dr Arkadiusz Trzos, kierujący Zakładem Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum. Koncepcję medyczną przygotował zespół specjalistów pod kierownictwem prezesa Zarządu Szpitala im. Rydygiera Artura Asztabskiego, ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr. Wojciecha Mudyny oraz pełnomocnika wojewody małopolskiego ds. zabezpieczenia intensywnej terapii w województwie małopolskim dr. Wojciecha Serednickiego. W prace zaangażowane są służby podległe Wojewodzie Małopolskiemu oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Aktualnie trwają również działania dotyczące przygotowania sprzętu dla szpitala w halach EXPO. Niezależnie od tego przygotowywany został plan skompletowania zespołu medycznego. Powstanie on w oparciu o oddelegowanie pracowników z innych placówek. Ogromnym wsparciem będą też wolontariusze i osoby posiadające kwalifikacje medyczne i okołomedyczne, które zgłoszą się do pracy w szpitalu tymczasowym.

Na naszej stronie internetowej uruchomiony został formularz, za pośrednictwem którego mogą zgłaszać się wszystkie osoby chcące podjąć się tego wyzwania, jakim będzie współtworzenie zespołu małopolskich szpitali tymczasowych. Zostanie też przygotowana specjalna strona internetowa dedykowana tym placówkom.

Uruchomienie szpitali tymczasowych to wielkie wyzwanie logistyczne. Ale też projekt, który może być wspólnym dziełem wielu podmiotów i osób. Dziękuję wszystkim, którzy już się zaangażowali w prace przygotowawcze. Dziękuję za podjęcie tego wyzwania, o którym rok temu nawet byśmy nie pomyśleli. Niestety sytuacja wymaga, aby cały czas poszerzać bazę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Zapewniam, że z determinacją dążymy do celu, pracując nieustannie i na wielu frontach. Dlatego jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem zbudujemy Szpitale dla Małopolski, dla Małopolan. Jeszcze raz zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w tym wielkim projekcie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tymczasowy szpital tworzony w Krakowie pozwoli zapewnić opiekę medyczną osobom chorym na COVID-19. To kolejny etap walki z epidemią w Małopolsce. Jestem przekonany, że tylko zdecydowane działania przynoszą efekty. Tak było z Małopolską Tarczą Antykryzysową, którą jako samorząd wojewódzki stworzyliśmy i realizujemy. Zakupiony sprzęt, w tym ambulanse, respiratory czy urządzenia do tlenoterapii służą teraz mieszkańcom. Liczymy, że szpital, którzy dzisiaj odwiedzamy pozwoli uratować życie i zdrowie wielu Małopolan. Serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie, lekarzom, wolontariuszom, firmie budowlanej za działanie – powiedział Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

– Bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski jest dla nas najważniejsze. Szpital tymczasowy, który dzięki dobrej współpracy z partnerami powstanie w ciągu dosłownie kilku tygodni, jest najlepszym dowodem tego, że w obliczu pandemii zdecydowane działania przynoszą mierzalne efekty. Dziękuję wszystkim, którzy z tak ogromnym zaangażowaniem włączyli się w to przedsięwzięcie, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję za sprawne działanie, za wspólne, zgodne szukanie skutecznych rozwiązań, które będą służyć mieszkańcom. Zapewniam, że jako samorząd województwa robimy wszystko, co w naszej mocy, by wszyscy Małopolanie mogli czuć się bezpiecznie – mówił wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.