Dwa dni urlopu dla krwiodawców. Wchodzą w życie nowe przepisy związane z epidemią

0

Dodatkowy dzień wolny krwiodawcy otrzymali dzięki nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jej art. 3 przewiduje, że oddający krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, może skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia od wykonywania obowiązków zawodowych nie tylko w dniu pobrania krwi (jak dotychczas), lecz również w następnym dniu.

Te dwa dni wolne od pracy przysługują wyłącznie w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oznacza to, że krwiodawcy, którzy oddadzą krew już po tym, jak pandemia się skończy – i odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje od marca, będą mogli skorzystać z jednego tylko dnia wolnego.

Dodatkowy dzień wolny to nie jedyny „bonus”, który przewidziany został w nowelizacji. Dodatkowo krwiodawcy, którzy co najmniej trzy razy oddali krew lub osocze, będą mogli skorzystać z 33-procentowej ulgi w przejazdach w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Również ta korzyść obowiązywać będzie wyłącznie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.