Działania służb wojewody w związku z nielegalnie zgromadzonymi odpadami w Olkuszu

0

Służby wojewody monitorują sytuację związaną z nielegalnym składowiskiem odpadów niebezpiecznych w Olkuszu przy al. Tysiąclecia. W 2019 roku ujawniono tam około 160 ton niebezpiecznych substancji.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar odebrał od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej meldunek o dotychczas podejmowanych działaniach oraz wynikach wizji terenowych. Te odbywają się cyklicznie, a weryfikacja obejmuje zagadnienia ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Taka wizja odbyła się też dzisiaj.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami KP Policji w Olkuszu, KP PSP w Olkuszu oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Olkusz sprawdzali zarówno halę, jak i znajdujący się na terenie pojazd oznaczony jako „Poczta Polska”. To tam zgromadzone są nielegalnie odpady.

Przeprowadzone działania – podobnie jak wcześniejsze w tym roku – wykazały, że pojemniki, w których są magazynowane odpady, ulegają rozszczelnieniom. Nie stwierdzono jednakże, aby jakiekolwiek wycieki przedostawały się poza teren hali, w której znajdują się odpady. Nie ma również wycieków do płynącej w pobliżu rzeki Baba.

WIOŚ w Krakowie nadal będzie monitorował sprawę i przekazywał na bieżąco wszystkie informacje do organu właściwego do usunięcia odpadów z tego miejsca, tj. do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zobowiązał podległe sobie służby do szczególnej czujności w kontekście tego składowiska, jak i do regularnego monitoringu poprzez stałe wizje terenowe realizowane wspólnie przez WIOŚ, PSP, Policję.