I Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. małopolskiego

0

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to organizacje młodzieżowe, których głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych wśród młodzieży, a także rozwijanie jej umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Województwo Małopolskie, ze swoją bogatą tradycją strażacką, jest miejscem, gdzie takie inicjatywy cieszą się dużym powodzeniem. W wydarzeniu udział wziął nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wspólnie z bryg. Przemysławem Przęczkiem oraz st. bryg. Pawłem Żabą.

Cele i Program Sejmiku

I Sejmik MDP Województwa Małopolskiego to wydarzenie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, skierowane do młodzieży zainteresowanej strażacką tematyką. Głównymi celami sejmiku są:

  1. Kształtowanie postaw obywatelskich: W ramach wydarzenia młodzież zdobywa wiedzę na temat zasad przeciwdziałania pożarom, ale także uczy się o odpowiedzialności za siebie i innych oraz o solidarności.
  2. Rozwijanie umiejętności pożarniczych: Młodzi uczestnicy mają okazję do zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu gaśniczych, pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.
  3. Integracja i wymiana doświadczeń: Sejmik to także okazja do poznania rówieśników z innych drużyn i dzielenia się doświadczeniem.
  4. Promowanie bezpieczeństwa pożarowego: Poprzez różnorodne warsztaty i prelekcje, uczestnicy są świadomi znaczenia odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia pożarem.
  5. Kształtowanie miłości do ojczyzny: Sejmik promuje również wartości patriotyczne i historię strażnictwa pożarnego w Polsce.

To inicjatywa, która zasługuje na uznanie i wsparcie, ponieważ to właśnie młodzież jest przyszłością naszego kraju, a zaangażowanie w takie inicjatywy kształtuje odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli. Niech I Sejmik MDP Województwa Małopolskiego będzie inspiracją do kolejnych spotkań i przyczynkiem do rozwoju młodego pokolenia strażaków.