Lekcja bezpieczeństwa z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

15 czerwca 2022, 21:27

W środę tj.15 czerwca br., na terenie miasteczka ruchu drogowego w Kłaju, pan Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka wraz z policjantką z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przeprowadzili praktyczną lekcję bezpieczeństwa na drogach. Akcja została zorganizowana przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której przewodniczącym jest pan Marszałek Smółka wspólnie z Małopolską Policją oraz Urzędem Gminy w Kłaju.

Na spotkanie dzieci przyjechały na rowerach wraz ze swoimi nauczycielami. Rowerzyści zostali przywitani przez pana Marszałka, Wójta Gminy Kłaj Zbigniewa Strączka, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego panią Katarzynę Dobrzanską – Junco, nadkom. Joannę Biel – Radwańską oraz maskotkę „Sówkę”. Biorące udział w lekcji bezpieczeństwa dzieci to uczniowie klasy IV i V szkoły podstawowej, którzy w ostatnim czasie zdali egzamin na kartę rowerową i zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy. Marszałek Województwai policjantka, omówili zasady poruszania się po drogach. Wraz z rowerzystami przeszli przez miasteczko ruchu drogowego omawiając prawidłowe zachowanie w poszczególnych sytuacjach. Policjantka szczegółowo omawiała znaki drogowe, zachowanie na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oraz zachowanie kierującego zbliżającego się do przejścia dla pieszych. Podkreślała jakie zagrożenie niesie ze sobą korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy, a także podczas przekraczania jezdni. Pan Marszałek zadawał uczniom pytania dotyczące obowiązkowego wyposażenia roweru, a także wraz z dziećmi sprawdzał czy rowery są sprawne i prawidłowo wyposażone. Podczas praktycznej lekcji bezpieczeństwa na drogach pani Katarzyna ogłosiła konkurs na imię dla „Sówki” – maskotki Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która towarzyszyła dzieciom przez całe spotkanie. Na koniec marszałek, wójt oraz policjantka, wręczyli dzieciom elementy odblaskowe pouczając o zasadności ich używania oraz malowanki z hasłami bezpieczeństwa, a także życzyli bezpieczeństwa na drogach w czasie wakacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here