Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wziął udział w spotkaniu z wiceministrem MSWiA i nowym Komendantem Głównym PSP

0

Wiceminister Maciej Wąsik, a także bryg. Andrzej Bartkowiak – nowy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – wzięli udział w odprawie z komendantami wojewódzkimi PSP oraz komendantami-rektorami szkół pożarnictwa. W spotkaniu uczestniczył Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Bębenek oraz Komendant Szkoły Aspirantów w Krakowie st.kpt. Marek Chwała.

Podczas spotkania, które odbyło się wczoraj, 11 grudnia 2019 r., wiceszef MSWiA oraz Komendant Główny PSP przedstawili swoje oczekiwania w kwestii przyszłej współpracy z komendantami wojewódzkimi. Zaprezentowali również planowane zmiany dotyczące całej formacji i służby strażaków.

W trakcie spotkania wiceszef MSWiA powiedział, że obecnie w resorcie prowadzone są prace nad wprowadzeniem rozwiązania, które będzie motywowało doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie, pomimo nabycia uprawnień emerytalnych. Będzie się to wiązało z dodatkowym świadczeniem pieniężnym – działać będzie na zasadzie dobrowolności i wyboru, a nie przymusu.

Wiceminister Maciej Wąsik zapowiedział także wprowadzenie zmian dotyczących ochrony prawnej funkcjonariuszy. Jak zaznaczył, w resorcie trwają również prace nad wprowadzeniem także dla strażaków świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie, gdy pełnią oni długotrwałą służbę w związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Wiceszef MSWiA przypomniał też, że od nowego roku funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto (wraz z nagrodą roczną).

Podczas odprawy wiceminister zaznaczył, że ostatnie 4 lata – w trakcie których realizowano Program Modernizacji Służb Mundurowych –  były dobrym czasem dla straży pożarnej. Wiceszef MSWiA powiedział, że oczekiwaniem kierownictwa resortu jest dalszy rozwój formacji i racjonalne zakupy sprzętu. – Minister Mariusz Kamiński liczy na PSP. Wierzy, że dzięki ciężkiej pracy jeszcze bardziej wzmocnicie Państwo dotychczasowe wysokie zaufanie społeczne – powiedział wiceminister. Jak dodał, niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców jest pogłębianie współpracy PSP z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Komendanci wojewódzcy PSP przedstawili wiceszefowi MSWiA oraz Komendantowi Głównemu charakterystykę swoich regionów. Wskazywali obszary funkcjonowania straży pożarnej, w których w najbliższym czasie można dokonać usprawnień.

Na zakończenie spotkania wiceminister Maciej Wąsik, za pośrednictwem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jeszcze raz podziękował strażakom za działania podjęte po wybuchu w budynku mieszkalnym w Szczyrku, do którego doszło w zeszłym tygodniu. Wiceszef MSWiA polecił również komendantom, aby sprawnie współpracowali z lekarzami weterynarii w kontekście walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), o ile wsparcie straży pożarnej będzie konieczne.