Masowe kontrole przewoźników aplikacji mobilnych w powiecie krakowskim

0

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, wspierani przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej oraz pracowników Urzędu Miasta w Krakowie, kontrolowali kierowców świadczących usługi przewozowe za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Ujawnionych zostało 11 wykroczeń, a 3 kierowców zatrzymanych za nielegalny pobyt na terenie RP.

15 grudnia br. w porze popołudniowo – wieczornej w Balicach policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzili akcję ukierunkowaną na kontrolę kierujących, wykonujących odpłatny przewóz zamawiany za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

W działaniach policjantów wspierali małopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Swój udział w działaniach mieli także pracownicy Urzędu Miasta w Krakowie, którzy, na prośbę funkcjonariuszy, weryfikowali posiadanie stosownych licencji przez przewoźników.

Głównym celem akcji było sprawdzanie bezpieczeństwa przewożonych osób, ale również posiadanie przez kierowców wymaganej licencji na przewóz pasażerów, uprawnień do prowadzenia pojazdami, stan techniczny i wyposażenie samochodów, legalność pobytu na terenie kraju oraz stan trzeźwości kierujących. Dane każdego z kierujących były też weryfikowane w policyjnej bazie danych pod kątem posiadania zakazu prowadzenia pojazdami, cofniętych uprawnień oraz czy są osobami poszukiwanymi.
W ramach kilkugodzinnych działań funkcjonariusze skontrolowali 31 pojazdów, ujawniając przy tym 11 wykroczeń w ruchu drogowym. W 2 kontrolowanych samochodach policjanci stwierdzili nieprawidłowości stanu technicznego, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Trzech z kontrolowanych kierowców, okazało się obcokrajowcami, nielegalnie przebywającymi na terenie Polski. Zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po wykonaniu niezbędnych czynności, obcokrajowcy zostaną deportowani do swojego ojczystego kraju.