Nowe samochody i sprzęt pożarniczy dla małopolskich strażaków

0

Coroczna narada małopolskiej Straży Pożarnej była okazją do przekazania samochodów i sprzętu pożarniczego dla jednostek zawodowych i ochotniczych, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W uroczystościach wzięli udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, poseł Edward Siarka oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski.

– Bardzo dziękuję małopolskim strażakom za zaangażowanie w niesienie pomocy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Każdego dnia spotykacie się z sytuacjami, które wymagają Waszej siły, determinacji i niezawodnego sprzętu. Nowe samochody pozwolą na bezpieczne dotarcie do poszkodowanych. To niezwykle ważne, że sukcesywnie udaje się doposażać jednostki funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pandemia pokazała, jak szeroki jest wachlarz zadań, które wykonują strażacy i druhowie. Bardzo dziękuję za pełen profesjonalizm i gotowość do udzielania wielowymiarowego wsparcia. Za to, że jesteście wierni dewizie: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach projektu Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych Komenda Miejska PSP w Krakowie otrzymała dwa specjalistyczne pojazdy z drabinami o długości 30 i 42 metrów o łącznej wartości ponad 4,8 mln złotych, natomiast Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu wzbogaciła się o samochód ciężki (GCBA), gaśniczy przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych z wbudowanym zbiornikiem wody oraz zbiornikiem środka pianotwórczego o wartości ok. 1,2 mln złotych. Średni samochód gaśniczy (GBA) ze zbiornikiem na wodę i autopompą o wartości niemal mln złotych, sfinansowany ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), trafił zaś do Komendy Powiatowej PSP w Miechowie.

Małopolscy strażacy otrzymali również sprzęt przekazany z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Komeda Wojewódzka PSP wzbogaciła się o 10 namiotów pneumatycznych i 4 namioty stelażowe, a 17 jednostek OSP z naszego województwa otrzymało opryskiwacze spalinowe, rękawice, środki wirusobójcze oraz kombinezony ochronne.

– W minionym roku inwestycje w sprzęt i wyposażenie, poza planowanymi, skoncentrowane były na zakupach wyposażenia ochronnego oraz sprzętu i środków do dezynfekcji w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Dzięki wsparciu z budżetu państwa wydatkowano na te cele ponad 114 mln złotych. Warto wspomnieć również o wzmocnieniu sił jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych o nowe samochody gaśnicze i specjalne oraz przyczepy z namiotami stelażowymi i dodatkowym wyposażeniem – mówił małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek.

Podsumowanie 2020 roku
W minionym roku na terenie Małopolski strażacy odnotowali 47 599 zdarzeń, w tym: 9811 pożarów; 33 926 miejscowych zagrożeń oraz 3862 alarmów fałszywych. Pożary stanowiły 20,6%, miejscowe zagrożenia – 71,3 %, a alarmy fałszywe to 8,1% ogółu zdarzeń.
Statystycznie strażacy w województwie małopolskim w 2020 roku wyjeżdżali:
1. do zdarzenia co 11 minut i 4 sekundy,
2. do miejscowego zagrożenia co 15 minut i 32 sekundy,
3. do pożaru co 53 minuty i 42 sekundy.

Zakupy pojazdów OSP
Łącznie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochotniczych straży pożarnych województwa małopolskiego zakupiły:
1. 1 lekki samochód ratowniczo gaśniczy,
2. 50 średnich samochodów ratowniczo gaśniczych,
3. 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze
za łączną kwotę ponad 45 mln złotych.

Działania podejmowane w województwie małopolskim w związku z epidemią koronawirusa
Do działań związanych z kronawirusem w 2020 roku strażacy wzywani byli 7 614 razy. W tym roku tego typu interwencji było już ponad 600. Strażacy w województwie małopolskim podejmują szereg działań wspierających walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, m.in.:
1. codziennie podejmują działania związane z obsługą namiotów w przyszpitalnych punktach przyjęć,
2. pełnili służbę w szpitalach tymczasowych,
3. utworzyli punkty pobrań wymazów, wspierając ogólnopolską akcję badań przesiewowych dla nauczycieli,
4. pomogli dostarczyć płyny dezynfekcyjne dla żłobków i przedszkoli (niemal 11 000 sztuk płynu do rąk oraz ponad 12 000 sztuk płynu do dezynfekcji),
5. wspólnie z pracownikami opieki społecznej strażacy ochotnicy dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz osobom pozostającym w domowej kwarantannie.
– Wyjątkowy rok przyniósł wyjątkowy wyzwania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w całym województwie małopolskim. Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele planów na rok 2020 uległo zmianie, a strażacy Państwowej Straży Pożarnej zostali zaangażowani do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem wirusa. Były to zadania priorytetowe i jako takie wymagały ogromnych nakładów finansowych oraz zmiany organizacji pracy i służby. Mimo oczywistych niedogodności strażacy z powierzonych obowiązków wywiązywali się wzorowo, wspierając służbę zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w ich ustawowych zadaniach – podsumowuje małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek.

Funkcjonariusze PSP, jaki i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z dużym zaangażowaniem podjęli się zadania, jakim jest pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami w bezpiecznym dotarciu do punktów szczepień. Od 25 stycznia 2021 r. w Małopolsce w akcję zaangażowanych było około 1000 strażaków, którzy pomogli w dotarciu do punktów szczepień już ponad 500 osobom.

– Zaangażowanie Straży Pożarnej w akcję dowozu do punktów szczepień osób wykluczonych komunikacyjnie pokazuje, że Wasza pomoc realizuje się wokół różnych działań. To wsparcie jest nieocenione. Jeszcze raz serdecznie za nie dziękuję. Za nami bardzo trudny rok. Dziękuję, że wobec szeregu wyzwań, które przed nami wszystkimi stanęły, zawsze mogliśmy liczyć na strażaków i polegać na Was jak na Zawiszy – dodał wojewoda Łukasz Kmita