Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju

0

Pacjenci Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju zyskają bardziej komfortowe warunki leczenia, a personel medyczny lepsze warunki pracy. Będzie bezpiecznie i wygodnie. To główne cele zadania, któremu premier Mateusz Morawiecki przyznał dofinansowanie w wysokości 3 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

O środki na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju – etap I” wnioskował wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Ponad 60% pacjentów Szpitala w Rabce-Zdroju to mieszkańcy innych gmin. W 2022 roku udzielono świadczeń prawie 3 tys. osobom i ponad 43 tys. porad. Szpital prowadzi też Izbę Przyjęć. Dzięki decyzji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów znacznie się poprawi. Inwestycja, która zostanie zrealizowana przy wsparciu środków rządowych, wpłynie na jakość opieki nad potrzebującymi oraz jakość warunków pracy personelu Szpitala – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Efektem rzeczowym inwestycji będzie modernizacja powierzchni ponad 6 tys. m2 budynku Szpitala w Rabce-Zdroju.

Potrzebny remont

Pomieszczenia Szpitala mieszczą się w budynkach wybudowanych w okresie międzywojennym. Posiadają stare instalacje sanitarne, elektryczne i przeciwpożarowe. Konieczna jest wymiana instalacji grzewczych, remont kominów i wentylacji.

Sale pacjentów i łazienki nie były remontowane od 30 lat, a samo budynek projektowany był przed wojną na inne cele niż szpitalne.

Inwestycja planowana jest w budynku głównym. Zakres prac obejmuje: wyburzenie tarasów przy części ZOL oraz balkonów w części głównej budynku, rozbiórkę dachu, wyburzenie klatki schodowej i szybu windowego, wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, przebudowę klatek schodowych, budowę szybu windowego i klatki schodowej, budowę budynku technicznego dla stacji transformatorowej, rezerwowego agregatu prądotwórczego, odpadów medycznych i komunalnych, gazów medycznych oraz chłodni, termomodernizację w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian piwnic, roboty wykończeniowe.

Inwestycja jest realizowana od kwietnia 2022 roku. Planowany czas zakończenia prac to grudzień 2023 roku.

Ponad 60% kosztów inwestycji to środki rządowe

Szacowana wartość inwestycji określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi niespełna 8 mln zł, z czego planowane do poniesienia koszty w 2023 roku to ponad 7,5 mln zł. Dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa stanowi ok. 40% kosztów inwestycji. Środki własne gminy Rabka-Zdrój to 1 mln zł. 2 mln zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponad 500 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 mln zł z darowizn.

– Modernizacja Szpitala nie byłaby możliwa bez środków rządowych. Rezerwa Premiera Mateusza Morawieckiego i dofinansowanie z RFIL-u stanowią łącznie ponad 60% kosztów inwestycji. Zadanie jest dobrym przykładem tego, że łącząc siły, możemy więcej. Razem jesteśmy silniejsi! – podsumowuje wojewoda Kmita.