Porozumienie o Współpracy Partnerskiej w ramach realizacji programu „Szkoła przyjazna wodzie – Aktywni Błękitni”

7 września 2022, 19:30

W dniu 6.09.2022 r. w Regionalny Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nadbryg. Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP podpisał porozumienie o Współpracy Partnerskiej w ramach realizacji Programu „Szkoła przyjazna wodzie – Aktywni Błękitni”

Program „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” – to program edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 2019 r. Misją projektu jest edukacja wodna dzieci i młodzieży w zakresie dbałości o wodę, racjonalnego gospodarowania wodami, ochrony przeciwpowodziowej oraz bezpiecznej rekreacji wodnej. Strażacy w woj. małopolskim przeprowadzą zajęcia poświęcone tematyce wodnej i bezpieczeństwa nad wodą. Bedą poruszane bardzo ciekawe bloki tematyczne m.in. woda,susza,powódz i zanieczyszczenia zbiorników wodnych. Zostaną zorganizowane liczne ćwiczenia i pokazy w placówkach edukacyjnych a także w plenerze z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

W czasie realizacji tego programu będziemy edukować najmłodsze pokolenie w zakresie bezpieczeństwa szeroko rozumianego na akwenach wodnych. Poruszymy również zagadnienia nie tylko wody i bezpieczeństwa, ale również suszy, która również jest bardzo ważnym teamtem do omówienia i przedstawienia.  Ponadto jest szereg innych tematów, które chcielibyśmy przedstawić młodzieży, pamiętajać również o osobach dorosłych. Przystapiliśmy do tego programu z Małopolską Policją, ponieważ zawsze jesteśmy gotowi na przekazanie wiedzy społeczeństwu – powiedział nadbryg. Piotr Filipek

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu porozumienia ze strony Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej są:

1. st. kpt. Bogusław Szydło – Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
2. st. asp. Hubert Ciepły – p.o. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Opracowanie i zdjęciast. asp. Hubert Ciepły – p.o. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej