Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Świnnej Porębie – FOTO!

16 czerwca 2022, 13:38

Małopolska już wiele razy musiała zmagać się ze skutkami silnych opadów deszczu. Ukształtowanie terenu w naszym województwie powoduje, że często mamy do czynienia z tzw. powodziami błyskawicznymi. Niewątpliwie i w tym sezonie takie dynamiczne zjawiska pogodowe się pojawią. Służby są gotowe do niesienia pomocy i usuwania skutków silnych opadów – zarówno od strony posiadanego sprzętu, jak i doświadczonych kadr.

Dziś kwestie te – związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem przeciwpowodziowym w Małopolsce – były omawiane na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się ono pod przewodnictwem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity na terenie zbiornika przeciwpowodziowego Świnna Poręba na rzece Skawie.

Wśród szczegółowych tematów, które zostały przedstawione na posiedzeniu, była m.in. ocena stanu infrastruktury przeciwpowodziowej. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odebrał także meldunki dotyczące realizacji zadań w zakresie usuwania skutków powodzi oraz gotowości sił i środków ochrony przeciwpowodziowej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia powodziowego i powodzi. Jednym z tematów była także osłona meteorologiczna i hydrologiczna województwa małopolskiego z wykorzystaniem funkcjonalności Monitora IMGW-PIB.

W posiedzeniu WZZK udział wzięli: dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora wraz ze swoim zastępcą Radosławem Radoniem, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mariusz Łaciak, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, zastępca dowódcy 11MBOT ppłk Andrzej Sioła, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie IMGW – Państwowy Instytut Badawczy Małgorzata Gori oraz przedstawiciele Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, „TAURON” Dystrybucji – Spółki Akcyjnej w Krakowie. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych – wójtowie gmin Mucharz, Stryszów oraz Zembrzyce.

– Takie zbiorniki jak Świnna Poręba zapewniają bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców niżej położonych miejscowości. To jeden z elementów systemowych, które składają się na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Małopolski. W ubiegłym roku Polacy otrzymali łącznie 86 alertów RCB. Aż 65 z nich dotyczyło warunków pogodowych. Niemal co trzeci obowiązywał Małopolskę. Musimy się liczyć z dynamicznymi zjawiskami pogodowymi, które skutkować będą lokalnymi podtopieniami czy nawet powodziami. Jesteśmy gotowi. Proszę wszystkie służby o dokładne monitorowanie sytuacji i ścisłą współpracę. Apeluję zarazem do mieszkańców o poważne traktowanie alertów pogodowych, jeżeli takowe będą wydawane – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– RZGW w Krakowie prowadzi intensywne działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej w Małopolsce. Realizujemy działania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 820 mln zł. Są to m.in. zadania związane z modernizacją wałów, budową polderów, zbiorników retencyjnych. Zbiorniki pełnią kluczową rolę w trakcie powodzi, chroniąc mieszkańców. Na przykładzie zbiornika Świnna Poręba możemy to powiedzieć z całą stanowczością. Zbiornik ten uchronił przed powodzią mieszkańców Krakowa w 2010 i 2014 r., redukując falę wezbraniową na Skawie – przekazała dyrektor RZWG w Krakowie Małgorzata Sikora.

– W związku z zagrodzeniem powodziowym oraz posiadanym sprzętem, rodzaj działań oraz zakres czynności sił i środków ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa małopolskiego można podzielić na trzy podstawowe zagadnienia: szkolenie i działania prewencyjno-zapobiegawcze, działania ratownicze oraz wsparcie przy likwidacji skutków powodzi. Jesteśmy w posiadaniu kontenerów do działań powodziowych, sprzętu do ewakuacji zagrożonej ludności z terenów zalanych, sprzętu do wypompowywania wody oraz sprzętu do budowy i podwyższania wałów przeciwpowodziowych – stwierdził zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mariusz Łaciak.

– Jesteśmy przygotowani na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z ewentualnymi powodziami i podtopieniami na terenie województwa małopolskiego. Małopolska Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zabezpieczyła odpowiednią liczbę funkcjonariuszy oraz potrzebny sprzęt. Meldujemy gotowość do działania – zapewnił zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak.

– 11 Małopolskiej Brygadzie służy ponad 1400 żołnierzy. Rozpoczęliśmy formowanie dwóch batalionów lekkiej piechoty. W Tarnowie powstaje obecnie 113 blp, natomiast w Limanowej 114 blp. W jednym takim batalionie służyć będzie 650 terytorialsów – powiedział zastępca dowódcy 11 MBOT ppłk Andrzej Sioła.

– Ekstremalne zjawiska pogodowe mają gwałtowny i często nieprzewidywalny przebieg. Informacja o zagrożeniu musi być zatem precyzyjna, szybka i czytelna. IMGW opracował i wdrożył do pracy operacyjnej nowoczesne narzędzie, które znacznie usprawniło komunikację z instytucjami publicznymi. Monitor IMGW-PIB obecnie stanowi jeden z najważniejszych elementów krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a także codzienne wsparcie dla instytucji realizujących różne zadania z zakresu gospodarki wodnej – poinformowała zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie IMGW – Państwowy Instytut Badawczy Małgorzata Gori.

Po posiedzeniu odbył się pokaz sprzętu strażackiego na zaporze w Świnnej Porębie.