Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie

9 listopada 2023, 09:48

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie mł. bryg. Mariusza Idzika.

Uroczystość odbyła się 3 listopada br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie.
Akt powołania wręczył Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek.