Premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom ochotnikom za ich odwagę i poświęcenie

0

Polska jest bezpieczniejsza dzięki służbie tysięcy druhów i druhen z Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP są ważnym elementem bezpieczeństwa Polaków, szczególnie na terenach wiejskich. W całym kraju działa blisko 16 tysięcy jednostek. Dlatego od 8 lat rząd konsekwentnie zwiększa środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wprowadził także wiele rozwiązań, które wspierają strażaków oraz ich rodziny. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził OSP Wolica – jednostka w tym roku obchodzi 80 – lecie istnienia. W 2023 r. otrzymali środki z budżetu państwa na budowę nowego garażu.

Premierowi towarzyszyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Obecni byli także posłowie: Urszula Rusecka, Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski.

Stawiając na bezpieczną przyszłość Polaków, musimy myśleć przede wszystkim o tych, którzy w naszych miejscowościach – rozsianych po całej Polsce – dbają o to bezpieczeństwo. Obok oczywistych formacji takich jak Policja, do tych, którzy szczególnie blisko czuwają nad naszym bezpieczeństwem w wielu wymiarach: w przypadku klęsk żywiołowych, ale także wypadków samochodowych, należą Ochotnicze Straże Pożarne – mówił premier.

Nowoczesny sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych
W latach 2016-2023 dofinansowaliśmy zakup ok. 3700 wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całej Polsce. Ochotnicze Straże Pożarne zostały również wyposażone w specjalistyczny sprzęt strażacki, który jest niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Chodzi m.in. o:

środki ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne);
sprzęt łączności, uzbrojenia (pilarki do drewna i metalu);
sprzęt ratowniczo-gaśniczego (pompy, węże).

Bitwa o remizy – 1 milion złotych na remont i wyposażenie remizy strażackiej

Państwo demokratyczne powinno charakteryzować jak największą liczbą obywateli, którzy biorą udział w wyborach. Dlatego przygotowaliśmy dla gmin ogólnopolską akcję profrekwencyjną – Bitwę o remizy.

W każdym powiecie (bez miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 milion złotych dotacji na remont i wyposażenie remizy strażackiej.

W ramach wygranej możliwa będzie:

kompleksowa termomodernizacja;
wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne;
instalacja Odnawialnych Źródeł Emisji;
remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

W 2022 r. weszły w życie przepisy pierwszej w historii ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, dzięki której prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało wyczekiwane od lat świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w każdym roku):

przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat;
przez co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet, które ukończyły 60 lat).

Chcemy się odwdzięczyć naszym strażakom-ochotnikom. Dlatego w formie ustawy – po raz pierwszy – ujęliśmy w te ramy wiele działań, które wiążą się z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym również zagwarantowaliśmy dodatek emerytalny dla tych druhów i druhen, którzy dłuższą część swojego życia w ramach służby publicznej w Ochotniczych Strażach Pożarnych – kontynuował szef polskiego rządu.

Wsparcie dla rodzin funkcjonariuszy

Chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim druhom i druhnom Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski za waszą odwagę, gotowość do niesienia pomocy bliźnim i za to, że zawsze jesteście na miejscu – tam, gdzie w społecznościach lokalnych jesteście po prostu potrzebni – podsumował premier.

W kwietniu 2023 r. weszła w życie ustawa, dzięki której bliscy funkcjonariuszy PSP i druhów OSP, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, otrzymują wsparcie finansowe. Świadczenie trafia również do rodzin strażaków, którzy narazili swoje życie lub zdrowie po pracy, by pomóc w sytuacji kryzysowej.