Silny wiatr z burzami – ostrzeżenia IMGW

0

Cała Małopolska już teraz objęta jest meteorologicznymi ostrzeżeniami IMGW-PIB II stopnia. Do północy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Po północy zjawisko będzie dalej trwało, a nawet może się nasilić. Kolejne ostrzeżenie IMGW-PIW II stopnia dla wszystkich powiatów Małopolski mówi o silnym deszczu z burzami i obowiązuje do wtorku (4 czerwca) do godz. 22.00. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami może wynieść od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów mogą sięgnąć do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Wobec takiego charakteru ostrzeżeń Wojewoda Małopolski zawnioskował o nadanie dla mieszkańców województwa alertu RCB. Zwołane zostało także posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Służby i straże są gotowe do intensywnych działań i zwiększania w razie potrzeby obsad kadrowych.

W związku z ostrzeżeniem hydrologicznym o możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody – sytuacja na rzekach jest cały czas monitorowana. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w kontakcie z powiatowymi i miejskimi centrami zarządzania kryzysowego, na bieżąco przekazując wydawane ostrzeżenia. W magazynach przeciwpowodziowych będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego wprowadzone zostały dyżury. Wszystkie zbiorniki są przygotowane do zwiększonych przepływów, mają stosowne rezerwy przeciwpowodziowe.

Przypominamy, że gdy obowiązują takie ostrzeżenia, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Powinniśmy m.in. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce czy zadbać o naładowanie telefonu komórkowego.