Strażacy ochotnicy z milionowym wsparciem województwa

21 września 2022, 12:08

Chcąc zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zbliżających się III Igrzysk Europejskich w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył milion złotych na doposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w odzież specjalistyczną.

Zakres dofinansowania obejmuje między innymi odzież koszarową, ubrania ochronne, rękawice, buty, hełmy czy kominiarki strażackie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie naszego Regionu jest jednym z priorytetów działania Województwa Małopolskiego. Zwiększanie efektywności działań podejmowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo jest istotnym zadaniem, które zarząd województwa realizuje poprzez udzielnie im konkretnego wsparcia – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Małopolscy strażacy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania za pośrednictwem gmin.

Zapotrzebowania można składać w terminie do 23 września 2022 r., zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do pisma znak RO-VI.631.13.1.2022, dostępnym TUTAJ.

W przypadku wolnych środków na ww. cel możliwe będzie zgłaszanie zapotrzebowania w terminie późniejszym.

Formularz można dostarczyć w następujący sposób:

  1. a) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
  2. b) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w:

– Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów,

– Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz,

– Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ,

– Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim,

– Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,

– Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,

  1. c) przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Pomoc finansowa dla OSP 2022”,
  2. d) przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP