Szpital „Odrodzenie” w Zakopanem stanie się placówką Województwa Małopolskiego

0
Na mocy porozumienia Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem zmieni organ prowadzący. Jest to szpital specjalistyczny o profilu torakochirurgicznym, zabezpieczający potrzeby zdrowotne pacjentów z całej Małopolski, co przesądza o wojewódzkim charakterze tej placówki. Dotychczas wykonywane uprawnienia i obowiązki Powiatu Tatrzańskiego zostaną przekazane na Województwo Małopolskie. W uroczystym wręczeniu listu intencyjnego w tej sprawie wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Piczura, starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz dyrektor szpitala prof. Marcin Zieliński.

Przekazany dzisiaj list intencyjny będzie w pewnym zakresie dokonywał docelowej zmiany organu prowadzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Placówka będzie nadal realizować te usługi medyczne, które z dużym powodzeniem ratują zdrowie i życie nie tylko Małopolan, ale mieszkańców całej Polski. Doszliśmy do przekonania, że skoro ten szpital jest wysokospecjalistyczny, to tym samym pełni klasyczne funkcje szpitala wojewódzkiego. Samorząd województwa ma też większe możliwości wspierania i rozwoju takich szpitali. To dobre rozwiązanie. Cieszę się bardzo i z góry dziękuję za współpracę z władzami powiatu tatrzańskiego i kierownictwem szpitala. Okazujecie Państwo zaufanie do tych, którzy kierują sprawami województwa, że ten szpital będzie dobrze zarządzany i będzie się dalej rozwijał. Będziemy wspólnie z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką dbać o to, żeby tę placówkę modernizować i doposażać w nowoczesne urządzenia – takie jak lekarze uznają za stosowne. Cieszę się również, że przewodniczący Jan Piczura ten zamiar w pełni popiera i to będzie kolejny, 14 szpital wojewódzki i 18 podmiot leczniczy w naszym regionie- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Intencją sygnatariuszy listu jest dalsza poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem w związku z planowanym podjęciem działań niwelujących negatywne skutki Covid-19 poprzez rozbudowę, odbudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku. Projekt ten jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu REACT-EU.

Szpital „Odrodzenie” jest jednym z pierwszych zakładów w Polsce, gdzie ponad pół wieku temu rozpoczęto operacje narządów klatki piersiowej oraz wprowadzono nowoczesne metody leczenia gruźlicy płuc. Dzisiejsza placówka leczy zachowawczo schorzenia płuc, w tym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę, sarkoidozę, zapalenia płuc, nowotwory płuc. Obecnie posiada 100 łóżek, a na jego strukturę składają się: 3 oddziały, blok operacyjny, apteka i IP.

Jest wyposażony m.in. w tomograf komputerowy, 2 aparaty RTG, analizator biochemiczny i rezonans magnetyczny. Zatrudnia prawie 200 pracowników na umowie o pracę i kilkunastu na kontrakcie. Prowadzi też szkolenia lekarzy i studentów z całej Polski, a dwa razy w roku organizuje jedyny w kraju kurs chirurgicznego leczenia urazów klatki piersiowej oraz ropniaków opłucnej.

Panie Marszałku, bardzo dziękuję za odważną decyzję o przyjęciu szpitala specjalistycznego. Dla nas bardzo ważne jest to, że w tym szpitalu są wybitni specjaliści – to jest największa wartość. Stworzyliście Państwo wybitny zespół, który jest w stanie podjąć każde wyzwanie. Tym bardziej jest to ważne w czasie popandemicznym, aby proces leczenia w naszym regionie był na jak najwyższym poziomie. Bardzo się cieszę, że będziemy współpracować w ramach rodziny szpitali wojewódzkich, będzie to dla nas cenne doświadczenie. Cieszę się także, że ambasadorem tego przedsięwzięcia jest przewodniczący Jan Piczura, który aktywnie zabiega o sprawy szpitali na Podhalu – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Placówka planuje rozbudowę, odbudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku, aby jeszcze lepiej niwelować skutki spowodowane przez Covid-19. Dysponuje wysoko wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, dużym zapleczem sprzętowym oraz rozwiązaniami organizacyjnymi umożliwiającymi wdrażanie kompleksowych działań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii.

Gdy nastała epidemia koronawirusa zarząd województwa wprowadził Małopolską Tarczę Antykryzysową łącznie z Pakietem Medycznym, który ma już 3 edycję. To grubo 250 milionów ze środków mieszanych, czyli z budżetu województwa, budżetu państwa i z Funduszy Europejskich. Przeznaczyliśmy środki na wsparcie placówek medycznych nie tylko wojewódzkich, ale wszystkich w regionie, bo to też służy wszystkim mieszkańcom. Była to szansa na uratowanie całego systemu ochrony zdrowia w Małopolsce. Podzieliśmy się tymi środkami ze wszystkimi i były wspierane, nie tylko szpitale powiatowe, ale też domy dziecka, całodobowa opieka, domy pomocy społecznej, służby sanitarne czy krwiodawstwo. Mamy dobre intencje i będziemy realizować w tym szpitalu duże inwestycje oraz wspierać go jak najlepiej- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Województwo Małopolskie kładzie szczególny nacisk i zwraca uwagę na sektor ochrony zdrowia. Naszym celem jest przede wszystkim stwarzanie warunków służących poprawie stanu zdrowia i życia mieszkańców Małopolski. Jesteśmy podmiotem tworzącym dla 17 podmiotów leczniczych: 13 szpitali (1 spółka), z których możemy wyodrębnić 5 szpitali wieloprofilowych i 8 monospecjlistycznych, w tym: 2 szpitale psychiatryczne, 3 rehabilitacyjne, 1 dziecięcy, 1 okulistyczny i 1 szpital udzielający świadczeń w zakresie chorób płuc; 1 pogotowie ratunkowe i 3 jednostki opieki ambulatoryjnej.