Uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora dr. Krzysztofa Pobuty

0
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora dr. Krzysztofa Pobuty. Władze województwa reprezentowali: marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

W uroczystości uczestniczyli również m.in.: wojewoda małopolski Piotr Ćwik i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Marszałek Witold Kozłowski podziękował ustępującemu komendantowi za dotychczasową współpracę.

Dziękuję za lata pracy i troski o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Małopolski. Dziękuję za wzorową i pełną poświecenia służbę

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Nowym komendantem wojewódzkim policji w Krakowie został insp. Roman Kuster, dotychczas pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

***

Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Ukończył także studia podyplomowe o kierunku zarządzania jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W Policji służbę pełni od 1991 roku, początkowo jako policjant Komendy Rejonowej Policji w Jarosławiu. W 1995 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie kierownicze na stanowisku naczelnika wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy.

W latach 2001 – 2009 powołany został na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W marcu 2009 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, które piastował do 13 stycznia 2016 roku, kiedy to powołany został na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W lipcu 2016 roku odebrał nominację generalską. Od października 2017 roku pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.