Uroczyste przekazanie obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

0

15 kwietnia 2019 roku na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się uroczystość zdania i przyjęcia obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.  27 lutego 2019 roku nadbrygadier Stanisław Nowak małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  wystąpił z wnioskiem do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej o rozwiązanie stosunku służbowego w związku z nabyciem prawa do zaopatrzenia emerytalnego.  Nadbrygadier Stanisław Nowak, pełnił tę funkcję od 22 stycznia 2016 r. Na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego PSP, powołany został z dniem 29 marca 2019 r. dotychczasowy zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie – st. bryg. Marek Bębenek.

W uroczystościach zdania i przyjęcia obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP wzięli udział m.in.: zastępca komendanta głównego PSP – nadbrygadier Marek Jasiński, wojewoda małopolski – Piotr Ćwik, wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Rafał Bochenek, Prezes ZOW ZOSP RP, poseł na sejm RP – Edward Siarka, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – st. kpt Marek Chwała, dyrektorzy, dowódcy i komendanci służb, straży, Policji i jednostek mających siedzibę na terenie woj. małopolskiego, przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa małopolskiego, komendanci powiatowi (miejscy) PSP woj. małopolskiego, kadra kierownicza KW PSP w Krakowie oraz funkcjonariusze PSP.

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Siekanka – Komenda Wojewódzka PSP
Zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Rospond, KW PSP Kraków