W Warszawie zainaugurowano kolejną edycję kampanii informacyjnej „STOP POŻAROM TRAW”

0

22 marca 2019 roku w Warszawie zainaugurowano kolejną edycję kampanii informacyjnej „STOP pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. Dlatego MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną prowadzi działania informacyjne w ramach kampanii „STOP pożarom traw”.

Celem kampanii „Stop pożarom traw” jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary, jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego oraz jak ogromne koszty społeczne ponosimy my wszyscy.

Od początku roku do dziś strażacy w Małopolsce wyjeżdżali do ponad 1600 pożarów łąk, traw i nieużytków.

Najwięcej interwencji tego typu odnotowaliśmy na terenie pow. krakowskiego 536, nowosądeckiego 275 oraz wielickiego 175. W lutym odnotowaliśmy 564 tego typu pożarów a w marcu do pożarów traw wzywani byliśmy już ponad 1000 razy. Zdarzały się przypadki, że ogień niebezpiecznie zbliżał się do zabudowań. W 111 przypadkach powierzchnia pożaru przekroczyła 1 hektar. Co roku w tego typu pożarach w Polsce giną ludzie. Wbrew pozorom nie są to łatwe akcje gaśnicze. Bardzo często trawy palą się w miejscach trudno dostępnych, do których dojazd jest utrudniony oraz trzeba organizować zaopatrzenie wodne. Są to też działania wyczerpujące, ponieważ powierzchnia pożaru jest duża oraz angażują znaczne siły i środki – powiedział nam st.kpt. Sebastian Woźniak, Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Wypalanie traw jest prawnie zabronione.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

  • art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)

– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić

od 20 do 5000 złotych.

  • art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.