Wiceszef MSWiA oraz Komendant Główny PSP, wizytowali małopolskich strażaków – ZDJĘCIA!

0

18 marca 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, komendant główny PSP – gen. brygadier Leszek Suski, wicewojewoda małopolski – Zbigniew Starzec, p. o. małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Marek Bębenek, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa małopolskiego

Wiceszef MSWiA podziękował małopolskim strażakom za wzorową służbę, dzięki której nasza formacja cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. W swoim wystąpieniu Jarosław Zieliński przedstawił zasady finansowania zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych i innego specjalistycznego sprzętu pożarniczego ze szczególnym uwzględnieniem zakupów realizowanych na potrzeby OSP. Minister podkreślił rangę jednostek ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa województwa i kraju.

Następnie komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa małopolskiego zreferowali sposób realizacji swoich zadań, uwzględniając specyfikę i różnorodność lokalnych zagrożeń w rejonach operacyjnych poszczególnych komend PSP.

Podczas spotkania komendant główny PSP omówił m.in. sprawy wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy w ciągu ostatnich trzech lat, jak również zakupu sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków PSP w ramach programu modernizacji służb mundurowych.

Tego dnia gen. brygadier Leszek Suski w asyście st. bryg. Marka Bębenka oraz p.o. komendanta miejskiego PSP w Krakowie – bryg. Andrzeja Nowaka wizytował jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 3 KM PSP w Krakowie. Podczas spotkania z pełniącymi tego dnia służbę strażakami komendant główny PSP zapoznał się szczegółowo z warunkami pełnienia służby w przedmiotowej jednostce. Przeprowadził również ze strażakami rozmowę poruszając szereg zagadnień dot. wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, zakupu sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz dodatkowych środków, które trafiają do jednostek PSP i OSP. Komendant podkreślił istotną rolę szkoleń i doskonalenia zawodowego podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Korzystając z okazji gen. brygadier Leszek Suski podziękował strażakom za profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczych.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP