Wojewoda małopolski Łukasz Kmita: 2 lata w służbie dla Rzeczypospolitej i Małopolski

9 sierpnia 2022, 13:00

Szanowni Państwo, Drodzy Małopolanie!

Dwa lata temu, 8 sierpnia 2020 roku, Pan Premier Mateusz Morawiecki powierzył mi funkcję wojewody małopolskiego. Otrzymałem zadanie, które każdego dnia wykonuję z pokorą i odpowiedzialnością. To dla mnie zaszczyt, że mogę służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Małopolsce.

Bo bycie wojewodą to bycie na służbie. Czasem 24 h na dobę. Tak pojmuję swoją rolę.

Ostatnie dwa lata to czas wielkich wyzwań. Wśród moich pierwszych zadań było koordynowanie tworzenia szpitali tymczasowych oraz bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19, a następnie organizowania szeroko zakrojonych akcji szczepień – nawet w tak nietypowych miejscach jak w balonie, na barce pływającej po Wiśle, przy stadionach, na pustyni, jak również w poszczególnych małopolskich gminach.

Wiele było zadań absolutnie niestandardowych. Bywa, że trzeba koordynować działania związane z szybkim utworzeniem tymczasowego polderu na potoku Malinówka, aby ochronić krakowski Bieżanów przed zalaniem. Jeśli jest taka konieczność, trzeba natychmiast zawieźć respiratory do szpitala, aby ratować życie chorych.

Najbardziej złożone są wszelkie sytuacje kryzysowe, w których służby mierzą się z siłą żywiołu. Tu najpierw liczy się sprawność służb, ale jednakowo ważna jest szybka pomoc poszkodowanym. Wielki pożar w Nowej Białej wybuchł w sobotę. Pierwsze środki na zasiłki dla pogorzelców przelaliśmy dzięki doskonałej współpracy z MSWiA na konto gminy już w poniedziałek.

Kiedy epidemia nieco odpuściła, świat stanął w obliczu agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Nasze województwo znalazło się wśród tych regionów, do których napłynęła największa liczba uchodźców wojennych. Zdecydowałem, że wprowadzimy daleko posunięte usprawnienia, aby ten proces przebiegał płynnie. W tym celu m.in. koordynowaliśmy szybką modernizację nieczynnego od lat peronu na Linii Hutniczej Szerokotorowej w Olkuszu i utworzyliśmy tam profesjonalne miasteczko dla uchodźców, które przyjęło i zaopatrzyło aż 11 tys. Ukraińców.

To w Małopolsce, dzięki dobrej, tzn. skutecznej i konstruktywnej, współpracy administracji rządowej i samorządowej, powstał modelowy system pomocy uchodźcom. Stworzyliśmy bazę noclegową dla uchodźców, obejmującą ok. 30 tys. miejsc w prawie 1,1 tys. obiektach. Uruchomiliśmy proces nadawania Ukraińcom numerów PESEL, zapewniliśmy im opieką medyczną, przyjmując ostatnio także specjalny pociąg z rannymi żołnierzami. Współpracujemy również na bieżąco z organizacjami pozarządowymi, aby troską otoczyć potrzebujących.

Walka z pandemią i pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy to szerokie spektrum różnorodnych zadań do wykonania każdego dnia. Jednakże wszystkie dotychczasowe – standardowe – zadania realizujemy równolegle. Jeszcze nigdy zakres zadań Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nie był tak ogromny. I jeszcze nigdy nie było tak oczywiste, że administrację państwową musi cechować z jednej strony dokładność i skrupulatność, z drugiej – elastyczność i otwartość. Tego wymagam od swoich współpracowników, a nade wszystko – tego wymagam od siebie.

Z dumą mogę powiedzieć, że dzisiaj Małopolska to ogromny plac budowy. To zasługa rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Każda gmina, każde miasto może liczyć na rządową pomoc na inwestycje. Rządowe programy są najlepszym dowodem, że wyrównujemy szanse.

Powstają nowe hale sportowe, boiska, rozbudowywane i modernizowane są placówki edukacyjne, poprawia się infrastruktura drogowa, budowane są wodociągi i kanalizacja. Wiele z realizowanych projektów to inwestycje innowacyjne, zaawansowane technologicznie, przynoszące korzyści dla środowiska. Wszystkie zaś łączy wspólny mianownik. Ich filarem jest rządowe wsparcie, które możliwe jest dzięki naszym lokalnym ambasadorom – posłom i senatorom Zjednoczonej Prawicy, z którymi na bieżąco omawiamy wyzwania i potrzeby naszych małych ojczyzn. Za doskonałą współpracę wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości z Marszałkiem Ryszardem Terleckim na czele jeszcze raz składam serdeczne podziękowania. Zmienia się Małopolska, w bardziej komfortowych warunkach mieszkają nasi obywatele.

Taki wymiar ma opracowany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jesienią ubiegłego roku miał on swoją pierwszą odsłonę. Do samorządów z naszego województwa popłynęły wówczas środki o łącznej wysokości blisko 2 mld zł. W maju tego roku swój finał miała II edycja Programu, przynosząc Małopolsce jeszcze wyższe dofinansowanie o łącznej wartości prawie 2,6 mld zł. Z kolei niedawno rozstrzygnięta została edycja III – dedykowana obszarom popegeerowskim. Dała nam ona ponad 214,3 mln zł.

Nieustannie rozwija się także tak potrzebna w codziennym funkcjonowaniu infrastruktura drogowa. Szczególnym motorem napędowym inwestycji drogowych jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Od 2018 roku w naszym województwie wybudowano lub zmodernizowano blisko tysiąc kilometrów dróg, a przekazane Małopolsce dotychczas środki w ramach 5 naborów to ponad miliard złotych.

Poprawia się także bezpieczeństwo pieszych dzięki doświetlaniu i modernizacji przejść dla pieszych oraz tworzeniu chodników. Tylko w Małopolsce zmodernizowaliśmy dzięki środkom rządowym 172 przejścia dla pieszych, a przekazane na ten cel środki wyniosły prawie 15 mln zł.

Wielkim sukcesem jest opracowany przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To nasza odpowiedź na trudny czas pandemii. Wspieramy samorządy w realizacji inwestycji ważnych dla mieszkańców. Powstają obiekty sportowe, żłobki, domy seniora, świetlice, biblioteki, remizy strażackie, drogi… W wyniku pięciu przeprowadzonych naborów każda jednostka samorządu terytorialnego województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie. Łącznie z RFIL trafiła do nas gigantyczna kwota prawie 1,5 mld zł!

Wszystkie te przekazywane środki rządowe łącznie przewyższają niejednokrotnie w poszczególnych gminach te, który samorządy pozyskiwały z Funduszy Europejskich. Inwestycje ze środków rządowych można spotkać na każdym kroku – stąd tak wiele tablic informacyjnych z biało-czerwoną flagą pojawia się na naszych ulicach, placach, budynkach. To jest świadectwo, że razem dbamy o rozwój regionu.

Wspieramy samorządy w realizacji marzeń mieszkańców. Czasem są to marzenia całkiem prozaiczne – o dobrej drodze, stacji uzdatniania wody, nowej szkole. O rozwiązaniu, które przyniesie ulgę w codziennych sprawach. Dlatego też tak ważna jest dla mnie partnerska współpraca z samorządami, bo to włodarze miast i gmin wyrażają głos mieszkańców. Już kilkadziesiąt samorządów skorzystało z możliwości ubiegania się o środki w ramach tzw. rezerwy Premiera.

Współpraca – to klucz wyzwań i zadań, z którymi mierzę się na co dzień jako wojewoda małopolski. Zrobiłem wszystko, aby możliwie najbezpieczniej przeprowadzić Małopolskę przez epidemię COVID-19. W ostatnim czasie skupiliśmy się na dozbrojeniu szpitali, które brały udział w udzielaniu pomocy chorym w pandemii. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 50 mln zł. W efekcie jesteśmy dużo lepiej przygotowani do kolejnej – możliwej – fali pandemii.

Dobrze radzimy sobie z szeregiem zadań związanych z pomocą uchodźcom. Damy radę z wszelkimi sytuacjami kryzysowymi. Stojąc u progu trzeciego roku służby dla Rzeczypospolitej, jestem szczególnie przekonany o sile współpracy w imię wspólnego celu i wspólnych wartości. Dobro Rzeczypospolitej i Małopolski jest osią tych działań. Gramy do jednej bramki. Jak pokazały ostatnie dwa lata, czas niestandardowych i wielkich wyzwań musi być czasem współpracy. Bo tylko razem jesteśmy w stanie przejść przez najtrudniejsze sytuacje. RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI. Będę to podkreślał – cokolwiek się wydarzy i cokolwiek przyniesie nam los.

Z wyrazami szacunki i serdecznymi pozdrowieniami

Wojewoda małopolski

Łukasz KMITA